Mejla

Johanna Frändén

Kvinnorna får makten i historiskt skifte – då gör männen motstånd

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

”Incel” var länge ett halvobskyrt internetfenomen, men efter skåpbilsmassakern i Toronto förra veckan blev begreppet känt också i mainstreammedia. Det står för ”involuntary celibate” – ofrivilligt celibat – och är en sorts hämndrörelse bland heterosexuella män som inte får ligga och som låter frustrationen gå ut över det motsatta könet. Kvinnohatet har länge grasserat i incel-forum på internet, i Toronto flyttade det ut på gatan. ”The incel rebellion has already begun!” skrev Alek Minassian på Facebook innan han körde ihjäl åtta kvinnor och två män i Kanadas dödligaste attentat på 2000-talet.
Män som hatar kvinnor är inget nytt, det finns i alla kulturer och skördar varje timme varje dag om året dödsoffer i nära relationer. Att leva tillsammans med en man är, statistiskt sett, bland det farligaste en kvinna kan göra.
Det nya med incel-rörelsen är att den odlas i ett tydligt politiskt underdogperspektiv och frodas i öppet på internet. Manskören som hejar på består av tusentals killar som hatar kvinnor som kollektiv under förevändningen att de förvägrar dem sexuellt umgänge.

Huruvida Alek Minassians dåd blir en (relativ) engångsföreteelse – han har en föregångare i Elliot Roger som dödade sex människor med samma motiv Kalifornien 2014 – eller får uppföljare återstår att se. Men att det internetbaserade kvinnohatet förr eller senare skulle materialisera sig är ingen överraskning.
Runtom på det nordliga halvklotet pågår en mestadels fredlig, men politiskt mycket medveten, kamp om kvinnans rätt att bestämma över sina reproduktiva organ. I Ryssland har nyligen mäns våld mot kvinnor inom äktenskapet delvis legaliserats. De högerextrema krafter som drar fram över Europa och Nordamerika döljer inte på något sätt sin kvinnofientliga agenda, men mycket tyder på att vi inte har tagit just de könspolitiska konsekvenserna på riktigt allvar.
Detta sker samtidigt som kvinnor i västvärlden håller på att äta upp det ekonomiska och politiska avståndet till män i samhället. Kvinnor är bättre utbildade och bättre socialt anpassade för globaliseringens effekter. Det är förstås ingen slump.

2016, några månader före det amerikanska presidentvalet, utkom Jack Myers med boken The future of men där han menar att mänskligheten står inför sitt största sociala paradigmskifte någonsin i och med förskjutningen av makt från gruppen män till gruppen kvinnor: De män som tidigare haft en självklar plats i samhället och på äktenskapsmarknaden just för att de är män (och därmed potentiella familjeförsörjare) ställs inför valet att frivilligt lämna över utrymme till kvinnorna – eller göra motstånd.
Att denna kulturrevolution i västvärlden skulle fullföljas utan att den grupp som får ge upp något protesterar är förstås en orimligt optimistisk tanke. Så har i princip aldrig skett när privilegier omfördelats. Det lär inte heller inträffa när nyordningen skär rakt igenom såväl samhällets minsta enheter, de heterosexuella parförhållandena, som dess omgivande landskap, den politiska och ekonomiska dominansen.
Jack Myers förutspådde 2016 en politisk backlash och en våg av manliga trakasserier, destruktivt beteende och våld. Det är en alarmerande profetia som klingar lite för bekant för att riktigt kunna skaka av sig.


Läs! The power av Naomi Alderman kom 2016 och är en samtida science fiction-roman om vad som sker med maktbalansen när kvinnor världen över blir fysiskt överlägsna män. I The power blir en hel generation tonårsflickor föremål för en mutation som ger dem elektrisk ström i fingertopparna och därmed gör dem livsfarliga. Du kan aldrig ana vad som händer sen.

Publisert:

LÄS VIDARE