Att Akilov erkänt räcker inte för att döma honom för terroristbrott

Foto: Lasse Allard
Rakhmat Akilov strax efter gripandet.
KOLUMNISTER

Rakhmat Akilov har erkänt att det var han som körde lastbilen och mejade ner alla som kom i hans väg på Drottninggatan den 7 april förra året.

Men ett erkännande räcker inte för att döma honom för terroristbrott.

I en domstol ska åklagaren bevisa sina påståenden, och vad gäller terroristbrott är det mycket som ska bevisas, till exempel syftet med dådet.

Vilka tankar genomfor Akilovs huvud när han kapade den där lastbilen och körde längs Drottninggatan? Varför gjorde han det?

Vem vet, kanske går det inte att bevisa annat än att Akilov mest bara ville meja ned alla som kom i hans väg? Kanske var han framför allt en ensamvarg på cannabis som hatade allt och alla? Tänk om han inte alls brydde sig nämnvärt om att injaga en befolkning i allvarlig fruktan, oavsett i vems namn han kan tänkas ha utfört dådet? Skulle en sådan bild bli dominerande under rättegången, är det inte säkert att domstolen dömer Akilov för terroristbrott.

Det är vice chefsåklagare Hans Ihrmans uppgift att bevisa för rätten att Akilovs gärning allvarligt skulle ha kunnat skada staten Sverige. Han ska dessutom kunna bevisa att Akilovs avsikt med gärningen var att injaga allvarlig fruktan hos befolkningen, alternativt utpressa offentliga organ, eller allvarligt destabilisera de grundläggande strukturerna i samhället.

För att bespara er en rundtur genom förarbeten och EU-beslut kan ”allvarligt skada staten” sammanfattas såhär: brott som typiskt sett utgör en svår påfrestning på samhället, hotar de grundläggande strukturerna och kan få landsomfattande konsekvenser, eller allvarligt skada väsentliga samhällsintressen som värnandet av ett öppet och säkert samhälle. Brott som vanligtvis inneburit fara för många människors liv, hälsa eller säkerhet.

I morgon väcker Hans Ihrman åtal mot den misstänkte terroristen. Att Ihrman åtalar Akilov för terroristbrott innebär att han tror sig kunna bevisa just det.

Men i brottmål händer det ofta att domstolen gör en annan bedömning än åklagaren, och beviskraven är höga.

När förundersökningen nu offentliggörs får vi kanske veta Akilovs egen version, och när domen kommer till våren får vi veta vad Stockholms tingsrätt säger om bevisningen.

Är Akilov en terrorist? Eller bara en brutal massmördare?

Så lever Akilov i häktet 00:43
ARTIKELN HANDLAR OM