Nu dansar Lööf på lina

Nu tvingas Annie Lööf bli lindansare.

Det kritiserade förslaget till idéprogram måste skrivas om. Men utan att de radikala förslagen helt försvinner.

Centerledaren Annie Lööf får högsta betyg för sin krishantering. I tisdags kväll började partiledningen ta avstånd från det kritiserade förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet.

Dagen därpå avbröt hon Thailandssemestern och åkte hem till ett telefonmöte med 700 personer, bland andra några av de värsta kritikerna. Sedan ställde hon upp för intervjuer i alla medier som var intresserade.

Snyggt jobbat. Det skulle förvåna om Lööf och partiledningen inte lyckades få tyst på kritiken med sina välsynkade framträdanden.

Men snart står Annie Lööf, och resten av centerns partistyrelse, inför en ny prövning. I början av februari ska synpunkterna på arbetsgruppens förslag vara inne. Därefter ska partistyrelsen skriva det förslag till idéprogram som extrastämman i slutet av mars ska ta ställning till.

Det blir en balansakt i den högre skolan. En lindans, faktiskt.

De som kritiserat arbetsgruppens förslag måste få sitt. De mest kritiserade förslagen måste strykas eller formuleras om. Hela programmet måste ges en varmare klang. Klimatfrågorna måste få en mer framskjuten plats. Bland annat.

Men samtidigt kan förslaget inte vattnas ur hur mycket som helst. Det uppdrag arbetsgruppen fick av ledningen med Annie Lööf i spetsen var att tänka stort och fritt. Arbetsgruppen skulle göra upp med den otydlighet som väljarna tycker präglar Centerpartiet.

Men när gruppen gjorde som den blev tillsagd blev det alltså lite väl stort och fritt för delar av partiet.

Mellan polerna ”tillfredsställ kritikerna” och ”behåll skarpa förslag” måste alltså Annie Lööf, och resten av partistyrelsen, manövrera när de skriver sitt förslag till idéprogram, det förslag som extrastämman i mars ska ta ställning till.

Man kan med viss säkerhet säga att förslagen om månggifte och slopad arvsrätt kommer att försvinna helt.

Slopad skolplikt kommer också att tas bort ur programmet. Däremot kan skolplikt komma att kombineras med en läroplikt i centerns framtidsvision, alltså att man inte får sluta skolan förrän man har uppnått en viss kunskapsnivå.

Federalismen kommer att finnas kvar i programmet i någon form. Liksom plattare skatt. Fri invandring kommer att ersättas av öppna gränser eller någon annan mindre förpliktande formulering.

Förväntningarna om en stormig extrastämma i mars kan förmodligen skrinläggas. Lööf har krishanterat väl och det gör till och med centermedlemmen Alexander Bard lyrisk på Facebook:

- Annie Lööf hanterar media exemplariskt idag. Så här agerar en modern partiledare, coolt och snyggt!

Viktiga datum

18 december 2012. Arbetsgruppens förslag till nytt partiprogram presenteras efter elva månader då medlemmar och utomstående kunnat bidra med synpunkter.

5 februari 2013. Senaste datum att komma med synpunkter på arbetsgruppens förslag.

15 februari. Partistyrelsen börjar skriva sitt förslag till extrastämman.

22–24 mars. Centern har extra partistämma som fattar beslut om programmet.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM