Mejla

Oisin Cantwell

Som om AIK får bestämma domare i match mot Malmö

Publicerad:
Foto: TT

Ingen skulle komma på någonting så befängt som att låta advokater avgöra vem som ska vara åklagare i en rättegång.

Men motsatsen går bra, anser regeringen i ett nytt förslag.

Det finns i grunden en god tanke bakom den föreslagna nyordningen. Rätten till försvarare vid anklagelser om brott är grundläggande i en rättsstat och EU har genomfört ett omfattande arbete för att stärka det skyddet.

Ett arbete som har utmynnat i ett direktiv som i sin tur har lett till ett regeringsförslag med lagändringar som presenterades i torsdags.

Från och med i maj ska ”åklagare ges rätt att tillfälligt och i begränsad utsträckning förordna en offentlig försvarare utanför domstolarnas kontors och beredskapstider.”

Detta låter vid en första anblick möjligen harmlöst. Men det finns goda skäl till att tunga remissinstanser som Justitiekanslern, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, universiteten i Lund och Uppsala och Advokatsamfundet gjort tummen ner.

Ska framstå som opartiska

Av principiella skäl bör inte den ena parten i en brottmålsprocess bestämma vem som ska vara offentlig försvarare för en misstänkt. En part som därigenom får möjlighet att påverka den andre partens möjligheter till en rättvis rättegång.

Nu är svenska åklagare i regel hederligt och hyggligt folk, men bara misstanken att de kan passa på att städsla den sämsta advokaten de känner till rubbar förtroendet för rättsväsendet.

Åklagare ska inte bara vara opartiska. De ska även framstå som opartiska för en misstänkt. Att förklara för honom eller henne varför en företrädare för en brottsbekämpande myndighet ska avgöra vem som blir advokat kan bli en otacksam pedagogisk uppgift.

Det är för övrigt ingen tillfällighet att rättegångsbalken stipulerar att det är domstolar som ska utse domare. Det är en mycket genomtänk ordning.

Ingen bra idé

Men förslaget bryter inte bara mot viktiga principer. Praktiska problem kan uppstå. Vad gör en åklagare om fler misstänkta vill ha samma advokat? Kastar tärning?

Och vad händer om en anhållen person själv föreslår ett offentligt biträde? Att åklagare gör lämplighetsprövning är ingen bra idé.

Åklagare ska vara objektiva och även ta hänsyn till omständigheter som talar till förmån för en misstänkt. Min uppfattning är att de i regel tar detta krav på allvar.

Icke desto mindre går det att fråga sig om den föreslagna nyordningen håller för en prövning mot bestämmelserna om jäv i rättegångsbalken.

Nationell nattjour

Det finns en annan lösning. Nämligen en nationell nattjour med en domstolshandläggare som utifrån listor som domstolarna skickar in fördelar biträden.

En lösning som förvisso kostar pengar, men viktiga rättssäkerhetsprinciper offras inte i ett anständigt samhälle av ekonomiska skäl.

Att gripna eller anhållna får möjlighet att ha en advokat vid sin sida under förhör som sker utanför de tider som domstolar har öppet skulle kunna vara ett viktigt framsteg. Men inte om det sker på detta vis.

Det finns dessvärre ingen anledning att tro att regeringens dumheter stöter på större motstånd i riksdagen. Misstänkta brottslingars rättigheter är inte samtidens melodi.

På Twitter undrade advokat Bengt Ivarsson vad som skulle hända om oppositionen tilläts bestämma vilka som ska vara ministrar i en regering.

Jämförelsen är inte orimlig.

avOisin Cantwell

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Brott

EU