Värsta terrorattentatet i Sverige sedan 1940

1 av 31
Elevassistenten Lavin Eskandar, 20, mördades i skolattacken i Trollhättan.
KOLUMNISTER

Ett hatbrott med rasistiskt motiv, bekräftar polisen.

Anton Lundin Pettersson har därmed begått det värsta svenska terroristattentatet sedan 1940.

”En av omständigheterna är sättet på vilket han selekterade sina offer”.

Orden från polisens kommenderingschef Niclas Hallgren är svåra att uthärda.

Den unge mannen valde ut sina offer utifrån hudfärg. Vita barn skulle få leva vidare, andra dö.

Hur många hade förlorat livet om Lundin Pettersson hade haft en Breiviks vapenarsenal i stället för ett svärd? Om inte polisen så pass snabbt hade stoppat honom?

Ska kallas vid sitt rätta namn

Det kommer vi aldrig att få veta. Men att detta terrordåd kunde ha fått ännu värre konsekvenser än vad det fick är ingen orimlig tanke. Ja, det är som terrordåd attentatet i Trollhättan ska beskrivas. Ett hatbrott med rasistiska förtecken. Vi måste kalla detta vedervärdiga dåd vid sitt rätta namn.

Vilka fynden i mördarens bostad är som får polisen att dra sina slutsatser vet vi ännu inte. Men jag skulle bli storligen förvånad om utredarna visar sig ha fel efter att så bestämt ha slagit fast motivet.

Även aktiviteter på nätet, Lundin Petterssons faiblesse för tysk nazism är bekräftad, och mördarens klädsel under attacken bidrar till polisens slutsats.

Det finns ingen enhetlig, universell definition på vad ett terrorbrott är. Inte heller svensk lag är ett under av klarhet:

”Om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att:

injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,

otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation”.

Allvarligaste dådet sedan 1940

Ett attentat i en skola, en av samhällets viktigaste funktioner, kan skada staten. Mördaren är död och kan inte berätta om sitt motiv, men han måste ha förstått att hans dåd skulle "injaga allvarlig fruktan" hos väldigt många.

Inte sedan 1940 har ett så här allvarligt svenskt terrordåd begåtts. Den gången dödades fem personer, varav två barn, i ett attentat mot den kommunistiska tidningen Norrskensflamman.

Redan pågår en kamp om historieskrivningen. Detta är inte politik! Detta är psykisk sjukdom!

Ett försök att vilja reducera högerextremt, politiskt våld till någonting endast virriga knäppgökar ägnar sig åt. Men det finns inget motsatsförhållande mellan galenskap i juridisk mening å ena sidan och terrorism å andra.

Har skrivit in sig i mörk tradition

Jag följde rättsprocessen mot Anders Behring Breivik i Oslo. Åklagarna drev tesen att massmördaren var sjuk och borde överlämnas till vård. Det innebar inte på något vis att de försökte bagatellisera bomben mot regeringskansliet och Utøya.

Det rådde aldrig några oklarheter om vad Breivik stod till svars för, två terrorbrott och 77 mord. Anton Lundin Pettersson har skrivit in sig i en tradition av vit, högerextrem terrorism. Låt oss aldrig tveka om den saken.

avOisin Cantwell