Mejla

Lena Mellin

Hemligstämplingen är otroligt korkad

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

KOLUMNISTER

Beslutet att hemligstämpla merparten av Stefan Löfvens gratulationsbrev till Donald Trump är obegripligt. Korkat rentav.

Det föder bara spekulationer om vad statsminister egentligen skrivit.

Att statsministrar gratulerar valvinnare är inte ovanligt. Det händer hela tiden. De kan skriva ett brev, de kan ringa ett samtal. Men i hövlighetens namn lyckönskas den som tagit hem segern.

I den meningen är Stefan Löfvens (S) gratulationsbrev till den blivande amerikanske presidenten inte konstigt. Det som är märkligt är att regeringskansliets jurister kommit fram till att innehållet till största delen faller under det som på deras språk kallas utrikessekretess.

Alltså att det berör Sveriges förhållande till främmande makt, i det här fallet USA.

Beslutet är obegripligt, framför allt för att det är kontraproduktivt. Det enda juristernas beslut gör är att föda spekulationer om vad statsministern skrivit som allmänheten inte tål att ta del av.

En rimlig slutsats är att Stefan Löfven uttalar sig mycket positivt, rentav smörjer, Donald Trump, i brevet. Kryper för honom helt enkelt. Det vore skämmigt och skulle kunna förklara den märkliga hemligstämplingen.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att statsministern hotar eller är oartig mot den blivande presidenten. Men med tanke på att USA är Sveriges tredje största exportmarknad och även i övrigt spelar en stor roll för vårt land förefaller det osannolikt.

Efter presidentvalet 2012 gratulerade Fredrik Reinfeldt president Obama för att han återvalts. Det brevet offentliggjordes. Huruvida Reinfeldt grattade även 2008 framgår inte av något medium från den tiden. Möjligen var det ingen som frågade efter det i stort sett obligatoriska brevet.

Men ett annat brev som den dåvarande statsministern skrev till Barack Obama hemligstämplades i sin helhet. Det gällde Fredrik Reinfeldts inbjudan till den amerikanske presidenten att komma till Sverige 2013. Expressen begärde ut brevet efter nyheten att Obama skulle komma till Sverige blivit känd men det hemligstämplades i sin helhet.

Tidningen fick dock en kopia av brevet av en källa. Det inleddes ”Käre Barack” och var skrivet i en mycket positiv anda. Bland annat tackade Reinfeldt presidenten för hans insatser för att få fart på förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA. ”Jag vill ta tillfället i akt och att tacka dig för ditt ledarskap och din strategiska vision på det här området”.

Det är därför man kan misstänka att Stefan Löfvens brev till Obamas blivande efterträdare är författat i samma överentusiastiska anda. Men Trump kanske gillar servilitet.

Av: Lena Mellin

Publicerad: