Nytt jäv vid Södertälje tingsrätt?

KOLUMNISTER

Hur kunde chefen för Södertälje tingsrätt mot gällande rutiner låta en underlydande domare pröva om hon var jävig?

Det är en befogad fråga som Svea hovrätt vill ha svar på.

Jag har flera gånger skrivit om de bisarra turerna kring en rättegång rörande en man som var åtalad för att bland annat ha misshandlat en kvinna.

Allt började med att målet fick tas om sedan rätten hade glömt att stänga av mikrofonerna och den misstänkte från ett angränsande rum kunde höra domarna ägna sig åt halvrasistiska funderingar om dennes skuld.

Den nya rättegången med utbytta domare var inte heller ett under av rättssäkerhet. Rättens ordförande, lagman Katarina Wingqvist Ekholm, försökte vid tre olika tillfällen förmå mannens advokat att ta tillbaka kallelsen till ett vittne.

Agerandet var häpnadsväckande. Det är en grundläggande rättighet i varje anständig rättsstat att människor som av staten anklagas för brott tillåts att kalla de vittnen som kan ha något väsentligt att berätta.

Advokat Tove Nichols anmälde domaren för jäv eftersom hon hade lagt ner betydande ansträngningar på att hindra den misstänktes bevisning.

Det som hände nu är svårbegripligt. Wingqvist Ekholm, chef på tingsrätten, valde att låta en underlydande domare pröva frågan.

Brukligt vid situationer av detta slag är att en lagman vid en annan tingsrätt fattar beslut. Det är en fråga om trovärdighet, domaren som ska ta ställning till anmälan bör befinna sig på samma nivå i hierarkin som den domare som anklagas.

Lek med tanken att Aftonbladet införde en ordning där jag som skribent ska pröva invändningar mot Jan Helins publicistiska beslut. Folk skulle skratta ihjäl sig, inte minst varje gång jag kom fram till att allt var i sin ordning.

Det var precis vad domaren kom fram till. Inget fel hade begåtts. Kanske hade han rätt. Kanske ville han bara ha lugn och ro i lunchrestaurangen och fortsatt trevlig utveckling av karriären. Vad vet väl jag.
 

Pikant i sammanhanget är att dessa två domare dömde i rättegången kring det stora kriminella nätverk som havererade sedan en nämndeman visat sig vara just jävig.

Man skulle ju kunna tro att de ansträngde sig för att vara extra petiga i dessa frågor efter fadäsen.

Advokat Nichols överklagade den underlydande domarens generösa beslut till Svea hovrätt, som nu ställer två frågor till Wingqvist Ekholm. Dels vad hon tycker om anklagelsen, "dels frågan om handläggningen och tingsrättens sammansättning vid prövningen av jävsinvändningen".

Översatt från juridiska: hovrätten finner hennes agerande egendomligt.

Det ska bli intressant att höra hur lagmannen försöker trassla sig ur den här soppan.

Jag tolkar hovrättens frågor som en fingervisning om att domstolen kommer att gå på advokatens linje.

Jag hoppas och tror att rättegången kommer att tas om en andra gång.

Så här får det inte gå till.

ARTIKELN HANDLAR OM