Mejla

Herman Lindqvist

Dekorera fler med eleganta riddarordnar

-

KOLUMNISTER

Alla tv-tittare kunde se hur den lilla prinsessan Estelle fick Sveriges förnämsta utmärkelse, Serafimerorden, fästad vid dopklänningen. Hon var den nionde generationen i dynastin Bernadotte som tilldelades denna utmärkelse.

Varje Serafimerriddare får en egen vapensköld med personligt valspråk och då riddaren går ur tiden ringer en särskild klocka i Riddarholmskyrkan Serafimerringning mellan klockan 12 och 13 på begravningsdagen varpå riddarens vapensköld hängs upp i kyrkan. Så har det varit sedan 1748. Var och en kan se de senaste vapensköldarna upphängda i serafimersalen på Stockholms slott, på Riddarholmskyrkans väggar hänger många hundra.

Numera kan bara utländska statschefer och medlemmar i det svenska kungahuset tilldelas Serafimerorden. De senaste statscheferna var Finlands nyvalde president Niinistö och Polens  Komorowski.

Sverige är ett av ytterst få länder i Europa som inte har ett högsta belöningssystem för de egna medborgarna. I flera länder, som England och Spanien kan medborgare fortfarande bli adlade medan nästan alla europeiska länder dessutom har höga belöningar för framstående insatser i politik, vetenskap, kultur eller på slagfälten.

Vi har fyra urgamla svenska riddarordnar Serafimern, Nordstjärneorden, Svärdsorden och Vasaorden, men efter riksdagsbeslut har från och med 1 januari 1975 ingen icke-kunglig svensk fått en svensk orden.

Däremot kan utländska medborgare och statslösa som gjort ”personliga insatser för Sverige” tilldelas Nordstjärneorden, vilket sker många gånger varje år.

Svärdsordens högsta grad gavs bara till höga militärer som utfört bragder på slagfältet. Enligt stadgan skulle orden överräckas utomhus, inför uppställda trupper. Den knäböjande riddaren dubbades då av kungen med ett svärd.

En av de sista som fick den utmärkelsen, dock utan knäböjning utomhus, var marskalken av Finland, Gustaf Mannerheim. Det var kungens far, arvprins Gustaf Adolf som reste över till Finland mitt under kriget för att överlämna orden.

På tisdag fyller Vasaorden 240 år. Den instiftades av Gustav III på årsdagen av hans egen kröning den 29 maj 1772 och var på sin tid mycket demokratisk, för det var den första orden som även icke adliga personer kunde få. Nu ligger Vasaorden på is, ingen har fått den på 37 år.

Kanske det är på tiden att återuppliva de gamla och vackra riddarordnarna? En orden är ett billigt sätt för staten att visa sin uppskattning och belöna personer som bör belönas.

Den som dekoreras får orden bara till låns, den ska lämnas tillbaka då han avlider. Sverige har kvar en stor mängd belöningsmedaljer men en medalj har aldrig samma status som en orden och i internationell jäm­förelse ser det egendomligt ut då en svensk diplomat eller officer i utrikestjänst ”bara” har svenska medaljer medan deras utländska kolleger kan ha svenska ordnar. Svenskarna framstår då som mindre kompetenta eftersom de ”bara” fått medaljer.

Exempel på medaljer som fortfarande delas ut är kungens medalj till förtjänta medborgare. Den finns i olika grader och valörer. Likaså kan regeringen utdela belöningsmedaljen: ”Illis quorum meruere labores” (Åt dem vilkas verksamhet gjort dem förtjänta därav).

Arbetsgivarverket kan dessutom förläna medborgare som varit minst 30 år i statens tjänst guldmedaljen: ”För nit och redlig i rikets tjänst”. Den som

inte vill ha kungens porträtt i blått band kan i stället välja en kristallvas eller en guldklocka.

Det var under det radikala 60-talet som ordensväsendet utreddes ordentligt.

Förklaringen var att systemet var odemokratiskt, vilket är alldeles korrekt.

Alla kan inte få en orden. Men livet är orättvist.

Somliga är mer dugliga och har uträttat mer än andra. Även i Janteland.

En sann orätt­visa var dock att många fick sin orden bara för att de innehade en viss tjänst med en viss lönegrad.

Men med en enkel lagändring kan det bli så att bara de som uträttat berömliga gärningar får belöning

Elefantorden med anor

... Danmark har Nordens äldsta orden? Elefantorden som instiftades på 1400-talet. I stället för en ordensstjärna har orden en elegant elefant i emalj och ädla stenar. På 1400-talet var elefanten närmast ett mytiskt djur som få nordbor hade sett. Kung Carl XVI Gustaf bär Elefantordens vattrade ljusblå band då han är på officiellt besök hos sin danska kusin.

Strumpeband för kungar

 ... en av de äldsta ännu existerande ordnarna är den brittiska Strumpebandsorden ”The most Noble Order of the Garter”. Den instiftades redan 1348 och har inskriften:” Honi Soit qui mal y pense” som betyder ”skam för den som tänker illa därom.” Exakt varför det står så är omstritt, det finns många mer eller mindre sannolika förklaringar. Kung Carl XVI Gustaf och hans nordiska tronkolleger har alla denna ordens högsta grad.

Gyllene skinn runt halsen

 ... en av världens äldsta och finaste ordnar heter ”Det gyllene skinnets orden” instiftad 1429 av Filip den gode av Burgund. Av olika historiska skäl hamnade orden så småningom i Spanien där kung Juan Carlos numera är stormästare. Den förste svenske kung som fick utmärkelsen var Sigismund (1599). Kung Carl XVI Gustaf har också fått den.

Av: 

Herman Lindqvist

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Herman Lindqvist