Mejla

Oisín Cantwell

Domaren i Södertälje-målet vill stoppa invandringen

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Katarina Wingqvist Ekholm, lagman och Södertälje tingsrätts högste chef, vill stoppa anhöriginvandringen till kommunen.
Katarina Wingqvist Ekholm, lagman och Södertälje tingsrätts högste chef, vill stoppa anhöriginvandringen till kommunen.

KOLUMNISTER

”Anhöriginvandringen till Södertälje måste stoppas!”

Nej, det är inte en upphetsad sverigedemokrat som kommenterar domen mot stadens kriminella nätverk.

Det är Katarina Wingqvist Ekholm, lagman och ordförande i rättegången, som anser detta.

Oisín Cantwell.

Att hovrätten rev upp domen i en av Sveriges största rättegångar togs emot med tacksamhet av oss som är så hopplöst petiga att vi anser att rättsäkerheten ska omfatta även dem som anklagas för mord, utpressning och indrivning.

Frågan är dock om de åtalade invandrarna hade fått en rättvis prövning även om de sluppit en jävig nämndeman.

Det finns nämligen skäl att fråga sig hur neutral Katarina Wingqvist Ekholm, Södertälje tingsrätts högste chef och ordförande i målet, har varit.

”Måste röja upp”

Lagmannen bjöds med anledning att rättegången var överstökad till Södertälje Rotaryklubb den 11 september för att hålla föredrag.

Att domarna inte vunnit laga kraft hindrade henne inte att i dystra ordalag beskriva nätverkets framfart. Det lät bland annat så här, enligt ett referat som hon godkände innan det lades ut på nätet:

"Södertälje har bekymmer och måste nu ta tillfället i akt att röja upp. Men man har att hantera annorlunda problem, då den assyrisk-syrianska folkgruppen som det är fråga om har sina egna regler. Man litar varken på bankväsendet eller på rättsväsendet. Man löser sina ekonomiska problem sinsemellan med höga räntor som följd. Man har utvecklat sin egen rättvisa och sköter sitt liv helt vid sidan av samhället".

”Sveriges mest etablerade”

Hon avslutade anförandet med ett djärvt utspel:

”Anhöriginvandringen till Södertälje måste stoppas.”

Hur korrekt är då myndighetschefens långtgående och generaliserande beskrivning av denna population?

Sant är att folkgruppen lever tätt ihop med starka föreningar och kyrkor. Men lika sant är att de flesta är hederliga, att arbetslösheten är låg och inkomsterna hyfsade.

Ett annat mått på hur integrationen har lyckats är faktumet att denna kultur har två fotbollslag på elitnivå, Assyriska och Syrianska.

Men så har också Anders Lago, Södertäljes förra kommunalråd, beskrivit folkgruppen som "Sveriges mest väletablerade invandrargrupp".

”Tror att det måste stävjas”

Katarina Wingqvist Ekholm säger i dag att hon skildrade denna miljö såsom den presenterades under rättegången.

Du vill stoppa anhöriginvandringen?

– Ja, jag tror att den måste stävjas. De kriminellas aktiviteter slår mot en hel grupp.  Det är inte bra att alla hamnar i samma område.

För de välvilligt inställda utgör Wingqvist Ekholms språkbruk troligen en frisk fläkt: den svenska domarkåren är av hävd ett lågmält släkte som väljer sina ord med en stundom sövande försiktighet.

De mer pessimistiskt lagda finner det dock möjligen svårt att frigöra sig från misstanken att lagmannens dystopiska bild av Södertälje och dess invandrare var cementerad innan processen inleddes och att hon därför inte var lämpad att leda den.

Kan förklara uppförsbacken

Domarens åsikter kan kanske rent av förklara varför de 17 försvarsadvokaterna kände att de kämpade i uppförsbacke redan då rättegången inleddes.

Det gick knappt en dag utan att åklagarna lämnade in ny bevisning, nya åberopanden. Advokaterna suckade att fick allt svårare att bistå sina klienter, men utan gehör från rättens ordförande.

Till slut gjorde de ett unikt uppror, skrev ett gemensamt protestbrev till domstolen och påpekade att rättegångsbalken inte följdes. Först då lugnade åklagarna ner sig.

När nu rättegången tas om blir det med juristdomare och nämndemän som inte kommer från Södertälje.  

Att en sådan ovanlig åtgärd måste vidtas för att de åtalade ska få sin sak rättvist prövad är lika olustigt som nödvändigt.

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Oisín Cantwell