Skräckläsning för Stefan Löfven

KOLUMNISTER

Arbetsförmedlingens nya prognos är ruskig läsning för Stefan Löfven.

Han har gjort jobben till sin paradfråga. Men valåret 2018, när svenska folket bestämmer om han får fortsätta som statsminister, börjar arbetslösheten stiga igen.

Arbetsförmedlingen gör regelbundet prognoser för sysselsättningen och arbetslösheten. Den senaste gäller nästa år och valåret 2018.

Regeringen, med statsminister Stefan Löfven i spetsen, har gjort jobben till sin främsta profilfråga. Socialdemokraternas viktigaste vallöfte var att tvinga ner den svenska arbetslösheten till EU:s lägsta nivå senast 2020.

Nästa år ser det fortfarande ljust ut. Enligt Arbetsförmedlingen minskar antalet arbetslösa jämfört med i år med 5 000 personer till 348 000. Samtidigt ökar sysselsättningen med hela 55 000 personer.

Men året därpå, då svenska folket avgör om Stefan Löfven ska få fortsatt förtroende som statsminister, börjar molnen hopa sig.

En hotande lågkonjunktur drar ner tillväxttakten i ekonomin. Det i kombination med att ännu fler väntas komma ut på arbetsmarknaden gör att arbetslösheten då ser ut att öka för första gången sedan 2013.

■ ■ ■

Det är ingen rolig läsning för statsministern och hans parti. Det är ju på jobben de vill bli bedömda och då är det illa att kurvorna vänder ner igen.

Regeringen borde också oroa sig för att ministrarna inte gör tillräckligt för att motverka problemet. Vid sidan av arbetslösheten existerar det också en alltmer besvärande brist på rätt utbildad personal. Det hämmar vissa sektorer, exempelvis byggbranschen.

På det området har regeringen själv hand om verktygslådan och skulle kunna förbättra läget genom förslag som riksdagen omedelbart skulle rösta ja till.

Saknas det idéer i regeringskansliet finns de på andra håll. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg vill se en kraftig utbyggnad av vuxenutbildningen för att få bukt med bristen på rätt utbildad arbetskraft. TCO:s ordförande Eva Nordmark vill bygga ut utbildningar som leder till arbete och strypa dem där jobbutsikterna är dystrare.

■ ■ ■

På ytterligare en punkt ser det mörkt ut för regeringen. I sitt valmanifest slog Socialdemokraterna fast att Sverige behöver en strategi för nyindustrialisering. Men utvecklingen går i rakt motsatt riktning. Industrijobben försvinner raskt, tappet blir särskilt stort nästa år.

Men det finns också ljuspunkter för den hårt prövade regeringen. Hela tillskottet av ny arbetskraft under nästa år och året därpå kommer att vara född utomlands. Utan dem skulle svensk arbetsmarknad göra på stället marsch och ekonomin drabbas negativt.

Redan nu är de utrikes födda mycket viktiga. I år går två av tre jobb till den gruppen och enligt Arbetsförmedlingen fortsätter den utvecklingen.

Men allt är inte guld och gröna skogar. Valåret 2018 kommer tre fjärdedelar av de arbetslösa bestå av dem som har en ”utsatt ställning”. Framtiden för dem är inte särskilt munter. I gruppen ingår utomeuropeiskt födda, arbetslösa över 55 år, personer som har funktionshinder eller bara har gått i grundskolan.

ARTIKELN HANDLAR OM