Hälften av väljarna saknar förtroende för Fridolin och Lövin

avLena Mellin

1 av 3

Gustav Fridolin och Isabella Lövins ställning är kraftigt försvagad.

Mer än hälften av väljarna saknar helt förtroende för Miljöpartiets språkrör enligt Aftonbladet/Inizios nya undersökning av svenska folkets tilltro till partiledarna.

Förtroendet för Miljöpartiets språkrör har varit lågt under en längre tid. Men i den nya mätningen minskar det ytterligare. Inte ens var femte väljare har stort eller mycket stort förtroende för biståndsminister Isabella Lövin och utbildningsminister Gustav Fridolin.

De ligger sist på samtliga väljares lista över partiledare de har förtroende för. Likadant ser det ut bland manliga och de yngsta väljarna. Bara de kvinnliga väljarna anser att en partiledare är ännu mindre förtroendeingivande, KD:s Ebba Busch Thor.

Understryker krisen

Mer än hälften väljarna saknar helt förtroende för båda språkrören. Bara en enda marginell procentenhet skiljer i väljarnas förtroende för Gustav Fridolin och Jimmie Åkesson, den partiledare som svenska folket har allra lägst förtroende för.

Det uppseendeväckande låga förtroendet för språkrören understryker den kris som Miljöpartiet befinner sig i sedan åtminstone ett år tillbaka. Opinionssiffrorna är i botten, förtroendet för partiets främsta företrädare likaså. De har en brant uppförsbacke in i valåret 2018.

Lööf drar ifrån

Förtroendet för SD-ledaren Jimmie Åkesson kan ha nått sin högsta nivå. Under förra året ökade andelen som hade stort eller mycket stort förtroende för honom från 28 procent i mars till 31 procent i december.

Nu har det fallit tillbaka till 27 procent och en femteplats i partiledarligan.
I striden om vilken partiledare som har störst stöd i Alliansen drar Annie Lööf (C) rejält ifrån Anna Kinberg Batra (M). Stödet ökar rejält för Centerledaren och minskar ytterligare för Moderatledaren.


Annie Lööf (C) 41 procent + 6 %

Annie Lööf sopar mattan med de andra partiledarna. Förtroendet för henne ökar mest och hon är den partiledare som absolut flest har förtroende för. Och hon toppar listan i alla väljargrupper; kvinnor, män och unga.

Och det har gått fort. För ett år sedan hade 27 procent stort eller mycket stort förtroende för Lööf. Nu är det 14 procentenheter fler.

Givetvis ska man inte underskatta Lööfs egna insatser för att bli den partiledare som svenska folket har störst förtroende för. Men en del måste nog tillskrivas svagt motstånd. Det är inte så många andra partiledarna som visar framfötterna i dessa dagar.


Stefan Löfven (S) 33 procent + 2 %

Andelen som har stort eller mycket stort förtroende för S-ledaren och statministern har legat kring 30 procent sedan Aftonbladet/Inizio började mäta förtroendet för partiledarna i för två år sedan. I den här mätningen ökar det något men fortfarande har Löfven en bit kvar till förstaplatsen.

Män har generellt sett lägre förtroende för Stefan Löfven än kvinnor. I den yngsta väljargruppen är det något längre än bland väljarna i allmänhet.

Noteras bör att den här undersökningen in sin helhet är gjord före terrorattentatet i Stockholm. Om förtroendet för Stefan Löfven långsiktigt har påverkats av den kan vi se först i nästa mätning.


Jan Björklund (L) 28 procent + 5 %

Det är svårt att förklara den relativt stora ökningen i förtroendet för Liberalernas ledare. Jan Björklund är visserligen en slitvarg som i år firar 10-årsjubileum som partiledare. Men vad har han gjort de senaste månaderna som föranleder den här förändringen? Det kan knappast vara för lång och trogen tjänst.

Det kan inte heller förklara varför Björklund är den partiledare som minst andel väljare helt saknar förtroende för. Är det någon som har en idé? Hör av er.


Jonas Sjöstedt (V) 28 procent - 1 %

Förtroendet för Vänsterledaren ligger kvar på samma nivå som i förra mätningen i december förra året. En gammal sanning är att om kvinnor fick bestämma skulle det bli en regering med bas i politikens vänsterhalva. Medan om männen fick avgöra skulle det bli tvärtom.

Det gäller även förtroendet för partiledarna. Förtroendet för de rödgröna partiernas ledare är genomgående högre bland kvinnor. Motsatsen gäller förtroendet för Alliansens väljare och Jimmie Åkesson. Det är högre bland män.


Jimmie Åkesson (SD) 27 procent - 4 %

Har förtroendet för SD-ledaren passerat zenit? I den förra mätningen för drygt tre månader sedan hade 31 procent av väljarna stort eller mycket stort förtroende för Jimmie Åkesson. Det är den näst lägsta nivån på två år.

Men om utvecklingen fortsätter är för tidigt att säga. Det krävs flera mätningar för att konstaterna om det finns en tendens eller om det bara är fråga om en tillfällig förändring.


Anna Kinberg Batra (M )25 procent - 2 %

Den här mätningen är ytterligare ett bevis för att Moderaterna och Anna Kinberg Batra själv har problem. För ett år sedan ansåg 33 procent att de hade stort eller mycket stort förtroende för M-ledaren, den högsta siffran sedan hon valdes till partiledare.

Sedan dess har Alliansledaren tappat i varje mätning och nu är det alltså enbart var fjärde väljare som har stort eller mycket stort förtroende för de borgerliga partiernas statsministerkandidat.

Precis som språkrören måste Anna Kinberg Batra vända kurvan, annars blir det ingen valvinst nästa år. Men vad som skulle kunna åstadkomma denna vändning är skrivet i stjärnorna.


Ebba Busch Thor (KD) 20 procent Oförändrat

KD-ledaren fick sitt andra barn tidigare i år och är partiellt föräldraledig till i höst. Om en högre närvaro i media hade gett ett högre förtroende är dock långtifrån solklart. Även Kristdemokraterna är ett parti som lever farligt.


Isabella Lövin (MP) 15 procent - 5 %

De grönas kvinnliga språkrör är den här mätningens stora förlorare. Förtroendet för henne minskar mer än för Jimmie Åkesson men han har en högre fallhöjd än Lövin har.

Siffran är den lägsta som noterats sedan hon blev språkrör för ett knappt år sedan och inte ens kvinnorna är särskilt nådiga. 17 procent av dem har stort eller mycket stort förtroende för Lövin.


Gustav Fridolin (MP) 14 procent - 3 %

När Fridolin satt i opposition var förtroendet för honom på topp. Att hamna i regeringsställning var förödande för bilden av honom. För två år sedan, när han hade varit statsråd i nästan ett halvår, hade 27 procent stort eller mycket stort förtroende för honom.

Nu är det nere på 14 procentenheter, nivåer som bara Åsa Romson (MP) och Lars Ohly (V) befunnit sig på under de dryga 20 år som Aftonbladet mätt förtroendet för partiledarna, tidigare tillsammans med andra institut än Inizio.
Mörkret är närmast kompakt runt Miljöpartiet. Det kan nästan bara bli bättre.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka här för att läsa mer och gå med!