Mejla

Lena Mellin

För en svensk är det ok att vara terroristmedlem

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

GÖTEBORG. För en svensk är det inte brottsligt att vara medlem i en terrororganisation.

Här är det bara förbjudet att resa till ett land för att utföra terrordåd, utbilda sig till terrorist eller bekosta terror.

En polis vaktar medan lastbilen bärgas från attentatsplatsen på fredagkvällen.
En polis vaktar medan lastbilen bärgas från attentatsplatsen på fredagkvällen.

Flaggorna vajade på halv stång utanför Svenska mässan i Göteborg där Socialdemokraterna håller sin 39:e partikongress i skuggan av fredags terrordåd, det första fullbordade på svenskt territorium i modern tid. En 39-årig uzbekisk medborgare som bott flera år i Sverige är anhållen som misstänkt för brottet.

I Sverige har hittills bara två personer dömts för terrorbrott sedan lagarna skärptes 1 april förra året. De fick livstids fängelse.

I Norge har betydligt fler dömts vilket Dagens Nyheter belyst i flera artiklar. 2015 dömdes en person. Året därpå fem personer och hittills i år två personer.

Skillnaden kan bero på att det i Norge är förbjudet att vara medlem i en terroristgrupp. Det är det inte i Sverige.

Här kan man dömas till hårda straff om man rest till ett land som man inte är medborgare i för att begå terrorbrott. Man behöver inte ens ha begått terrorbrottet, det räcker med att man ville göra det.

Det är också brottsligt att utbilda någon till terrorist eller att delta i utbildning av terrorister. Liksom att betala för resor som syftar till att resenären ska begå terrorbrott eller stödja en terrororganisation med pengar.

Medlemskap inte det minsta brottsligt

Men medlem i terrornätverk får man gärna vara. Det är inte det minsta brottsligt. Det kan man tycka är lite konstigt.

Den förklaring som ges är att ett förbud mot att vara medlem i en terrorgrupp skulle strida mot den svenska, grundlagsskyddade föreningsfriheten.

Regeringsformens andra kapitel föreskriver att ”varje medborgargare är gentemot det allmänna tillförsäkrad föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften”.

Man skulle kunna hävda att en terrororganisation inte verkar för några allmänna syften eftersom de vill sprida död, förintelse, rädsla och osäkerhet. Men så har det inte tolkats av juristerna. Man skulle också kunna hävda att det inte har något enskilt syfte eftersom terrororganisationer består av fler medlemmar än en. Men så har det alltså inte tolkats.

Öppnar för att göra som Norge

Nu öppnar dock justitieminister Morgan Johansson (S) för att titta på det norska exemplet.

Om det skulle hjälpt att stoppa den nu anhållne 39-åringen är oklart. Det är än så länge okänt om han ingått i ett terrornätverk eller om han ensam står bakom fredagens attentat i Stockholm.

Jag är helt säker på att en gäng fingerfärdiga jurister skulle kunna formulera en lag som gör det brottsligt att vara medlem i en terrororganisation. De skulle exempelvis kunna söka inspiration i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, antagen 1948.

Där står att var och en har rätt att delta i fredliga möten och sammanslutningar. Det är en rimlig begränsning.

Gör din röst hörd – gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka här för att läsa mer och gå med!

Publisert:

LÄS VIDARE