Bombliberalers Nato-fixering är svårförstådd

KOLUMNISTER

Eftersom Georgien startade krig mot Ryssland och förlorade bör Sverige ansluta sig till den USA-ledda försvarsorganisationen Nato. Det är åtminstone den originella slutsatsen på Expressens ledarsida den 13 augusti: ”Förhoppningsvis kan den georgiska tragedin förändra det svenska debattklimatet” (om Nato-anslutning) skriver man men ynkar sig samtidigt om ”svenska politikers rädsla för svenska folket”.

Det vill säga att politikernas förstånd är det inget fel på. De har visserligen begripit att kriget mellan Georgien och Ryssland visar att Sverige bör anslutas till Nato. Men eftersom det svenska folket inte begripit denna logik så vågar de fega politikerna inte säga vad som är sant och rätt.

De bombliberala ledarskribenternas fixering vid Nato är inte så lätt att förstå. I all synnerhet som Natos nya roll i världspolitiken är mycket oklar. Ursprungligen var det inte så. Nato kom till i början på det kalla kriget och var en försvarsorganisation avsedd att hindra ytterligare sovjetisk expansion i Europa och den politiken fungerade. Liksom terrorbalansen mellan Nato och Warszawapakten fungerade. Det blev aldrig något tredje världskrig.

Men vad är Nato till för i dag, när varken Sovjetunionen eller Warszawapakten existerar? Enligt rysk uppfattning är Nato inriktat på att omringa Ryssland med en militär allians och därför är det ingen tillfällighet att Georgien ansökt om medlemskap och fått ett halvt löfte från George W Bush om att släppas in i gemenskapen. De starkaste europeiska Nato-länderna var emot den idén, just därför att Nato inte skulle framstå som en krigsorganisation riktad mot Ryssland.

Den angloamerikanska motiveringen till Natos fortsatta existens är mer oklar. I början av nittiotalet var idén att Nato var till för att motverka islam i världen. Den idén nyanserades sedan så att Nato skulle bli ett instrument för olika USA-ledda krigsexpeditioner som inte kunde få stöd i FN, genom att skapa olika koalitioner av ”villiga” länder. Som i Irak.

Så vad är det egentligen de svenska bombliberalerna vill ansluta oss till? Det har de aldrig riktigt förklarat, vilket blir desto konstigare när man ser deras outtröttliga iver.

Men för bombliberalerna kretsar alla politiska ställningstaganden kring deras förhållande till USA. Och det är inte så en gång givet som man skulle kunna tro. Den förre chefen för Expressens ledarsida var i början av epoken ”kriget mot terrorismen” så aktivistisk att han talade om att det var ”dags att bli imperialist” (14 okt -01) och helst då ansluta Sverige till olika kommande ockupationer av Afghanistan och Irak. Men några år senare hade han tagit sitt förnuft till fånga, eller åtminstone ändrat sig, och skrev under rubriken ”USA ut ur Irak” (5 nov -06).

Den nya chefen för Expressens ledarsida har gått rakt motsatt väg. Hon var emot kriget mot Irak från början men har nu ändrat sig och är för fortsatt ockupation. Efter att ha varit ”inbäddad” journalist hos de amerikanska ockupationstrupperna blev hon rödblossande entusiastisk: ”När jag sveper fram i en Black Hawk-helikopter över Bagdads hustak är jag utsatt för samma hotbild som amerikanerna...” (26 dec -07) vilket snabbt ledde till slutsatser som att ”det är inte USA som är det stora problemet i Irak. Det är irakierna.” (20 dec -07). Och till detta kom påståendet att ockupationen av Irak inte bara var nyttig utan att ”flertalet irakier – sunnimuslimer som shiamuslimer – motvilligt uppskattar USA:s närvaro”.

Om man alltså anser att Nato med USA i ledningen gör nytta med sina olika krigsexpeditioner världen runt, pågående och kommande, så är det förstås logiskt att vilja ha med Sverige i det projekt som Expressens ledarsida kallade ”den goda imperialismen”. Klart som korvspad.

Men om den nya och mer hårdföra bombliberala regimen på Expressens ledarsida tycker att svenska politiker är fega om de inte vågar framföra den här extremistiska och militanta ståndpunkten så är anklagelsen orättvis mot politikerna. Det är förståeligt om folkpartiledaren Jan Björklund inte ”vågar” upprepa sitt krav att Sverige ska bidra med ockupationstrupper i Irak.

Alltså tvingas alla bombliberaler mumla i skägget i stället. Exempelvis genom att låtsas att kriget mellan Georgien och Ryssland leder till slutsatsen att Sverige måste gå med i den USA-ledda krigsorganisationen Nato. ”Georgien borde få Sverige prata Nato” (Expressen 13 aug -08). Snicksnack. Vi får fortfarande med spänning avvakta några mer ärliga motiveringar.

ARTIKELN HANDLAR OM