Mejla

Oisin Cantwell

Det är dags för HD att reda ut vad som gäller

Publicerad:
Uppdaterad:

Måste gärningsmännen hjälpa varandra för att våldtäkten ska vara grov?

Jag hoppas att Högsta domstolen lyssnar på Riksåklagaren och tar sig an domen som väckte sådan uppståndelse i förra veckan.

Riksåklagare Anders Perklev beslöt i går att överklaga en dom där Hovrätten för västra Sverige sänkte fängelsestraffet med ett år därför att domstolen inte höll med tingsrätten om att våldtäkten var grov.

En dom som ledde till begriplig upprördhet i sociala medier. Många undrade över begreppet "våldtäkt av normalgraden". Är inte alla våldtäkter grova?

Sanningen är att lagen ser allvarligt på alla våldtäkter, även denna. Hovrätten skriver uttryckligen att straffvärdet ligger "betydligt över straffminimum". 

Men även grova brott kan vara mer eller mindre allvarliga. Ett övergrepp med tortyrliknande inslag som pågår i timmar är ett värre brott än en våldtäkt mot en sovande person som är över på tio sekunder.

Jag tror att de flesta egentligen håller med om att det är en god idé att paragraferna innehåller nyanser.

Bakgrunden i detta fall i korthet:

Den dömde mannen och hans kompis träffade kvinnan på en krog. De fick med henne på en bilfärd och våldtog henne båda två på en rastplast.

Grov våldtäkt, ansåg åklagaren och tog ärendet till domstol.

Vad krävs då för att en våldtäkt ska vara grov? En titt i lagboken ger vid handen att övergreppet ska präglas av allvarligt våld eller hot eller om "särskild hänsynslöshet eller råhet" har visats.

Även om inga av dessa kriterier är uppfyllda så kan våldtäkten vara av allvarligare slag, om till exempel fler än en person har deltagit i övergreppet.

I det aktuella fallet är det utrett att männen inledde övergreppet tillsammans. Båda tog henne på brösten och var inne i underlivet med fingrar och tunga. I mitt huvud har en våldtäkt fullbordats redan här, men hovrätten gjorde en annan bedömning.

De lyfte tillsammans över kvinnan i baksätet, varefter mannen som skulle komma att dömas till fängelse hade ett vaginalt samlag med henne.

Hovrätten ansåg att då kompisen inte befann sig i bilen då den allvarligaste delen av brottet skedde så agerade de inte tillsammans. Därför var inte våldtäkten grov.

Det är denna juridiska fråga som RÅ vill att justitieråden på Riddarhustorget ska fundera på. Vad krävs för att en våldtäkt ska vara grov? Måste verkligen gärningsmännen hjälpa varandra och delta i varandras övergrepp?

Detta har inte landets högsta domare prövat sedan lagen år 2005 skrevs om och formuleringen "om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet" skrevs in i paragrafen som ett exempel på när brottet ska betraktas som grovt.

Redan det är en anledning så god som någon för att ännu en prövning ska ske. Hur ska meningen tolkas och tillämpas? Att tingsrätt och hovrätt gör olika bedömningar tyder på att viss osäkerhet råder.

För närvarande har dessutom en kommitté i uppdrag att se över sexualbrottslagstiftningen. Det arbetet skulle tjäna på att det faktiska rättsläget är så klart som möjligt, inte minst med tanke på hur omdebatterade dessa paragrafer är.

Jag undviker att delta i drev som tenderar att uppstå då en misstänkt våldtäktsman frias eller får sitt straff sänkt och människor som inte har bemödat sig med att läsa domen ger uttryck för allsköns färgstarka åsikter på Facebook och Twitter om de dammiga domarnas hopplöst daterade sexualmoral.

Erfarenheten har lärt mig att dessa domar inte sällan är förenklat beskrivna i tidningar, radio och tv och att juristernas resonemang i själva verket för det mesta har varit högst rimligt.

Men nog avkunnas en och annan svag dom. Jag är av åsikten att detta är en av dem. 

Av: Oisin Cantwell

Publicerad: