Mejla

Oisín Cantwell

Unikt att en domare döms för beställning av mord

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

15 års fängelse för två beställningar av mord på advokat Henrik Olsson Lilja.

Att en före detta domare på hög nivå döms för så här allvarlig brottslighet tillhör sannerligen inte vanligheten.

Skärpt straff för toppjuristen bakom mordförsöket på advokat Henrik Olsson Lilja.
Skärpt straff för toppjuristen bakom mordförsöket på advokat Henrik Olsson Lilja.

Svea hovrätt dömde i dag en kvinna för två grova brott riktade mot advokat Olsson Lilja, förberedelse till mord och anstiftan av försök till mord.

Skärpningen med ett års fängelse jämfört med straffet i tingsrätten kan te sig försumbart, men faktum är att det är en principiellt viktig skillnad på de två domarna.

En skillnad som rör ett brott som i medierapporteringen hamnade i skuggan av mordförsöket på advokaten i en trappuppgång på Kungsholmen i Stockholm i september 2019.

Redan ett år tidigare gjordes ett försök att röja Olsson Lilja ur vägen. Två tonårspojkar från Tensta rekryterades. En av dem fick 50 000 kronor i förskott, en kniv som skulle användas vid mordet köptes och rekognosering gjordes i kvarteret där advokaten bor.

Men planerna rann ut i sanden och när sedan mordförsöket gjordes var det en yrkeskriminell med ett i sammanhanget ändamålsenligt cv som höll i revolvern.

Tingsrätten ansåg att kvinnan gjort sig skyldig till båda gärningarna, men förde ett udda resonemang om att offret bara kunde mördas en gång och dömde därför kvinnan endast för det senare brottet.

Hovrätten ser annorlunda på saken. Domstolen konstaterar att det är två skilda brottsplaner med olika tilltänkta torpeder och att det förflöt ganska mycket tid mellan gärningarna.

Utgångspunkten är att en person som begår flera brott också ska straffas för dem, en princip som hovrätten inte finner anledning att frångå.

En framgång för åklagarna Lucas Eriksson och Frida Gezelius, som hela tiden har argumenterat för att den utpekade hjärnan bakom mordplanerna ska dömas för båda brotten.

Den dömda kvinnan har satt i system att överklaga precis allt i detta fall, hur futtigt det än har varit, och det finns ingen anledning att tro annat än att hon kommer försöka få upp ärendet i Högsta domstolen.

Det skulle förvåna om hon lyckas. Justitierådens primära uppgift är att skapa prejudikat och jag har svårt att se att det finns någon straffrättslig aspekt i detta ärende där domstolarna behöver ny vägledning.

I dag sattes med andra ord sannolikt juridisk slutpunkt på ett av de senaste årens mest uppmärksammade våldsbrott.

Det är mycket ovanligt, inte minst i den bemärkelsen att det är en före detta domare som ligger bakom mordplanerna.

Det är i och för sig inte unikt att en domare döms. Nämndemän har åkt fast för dittan och datten genom åren. Även juristdomare har ställts inför rätta, men exemplen är lätt räknade.

Men har en före detta hovrättsdomare över huvud taget dömts för någonting som ens kommer i närheten av så här pass grov brottslighet?

Försöken att mörda advokat Olsson Lilja skriver in sig i svensk kriminalhistoria.

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

LÄS VIDARE

Skärpt straff för toppjuristen bakom mordförsöket på advokat Henrik Olsson Lilja

ÄMNEN I ARTIKELN

Mordförsöket på advokat Henrik Olsson Lilja

Henrik Olsson Lilja

Svea hovrätt

Högsta domstolen

Stockholm