Mejla

Wolfgang Hansson

Så styr Trump USA - trots att han inte är president

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Högsta domstolens beslut att inte stoppa en ny lag i Texas innebär i praktiken ett totalförbud mot abort i delstaten.

Agerandet är en fingervisning om att den fria aborträtten i USA är hotad när HD tar upp ett pilotfall senare i höst.

En seger för ex-presidenten Trump trots att han inte längre styr.

Bedömare tror att många abortkliniker kommer att tvingas stänga efter beslutet i Högsta domstolen.
Bedömare tror att många abortkliniker kommer att tvingas stänga efter beslutet i Högsta domstolen.

Kampen om aborträtten är en av många politiska strider i USA som fick extra bränsle av Donald Trump. Trots att fri aborträtt råder i USA sedan HD:s utslag 1973 i det klassiska målet "Roe vs Wade" så försöker konservativa delstater ständigt utmana den rätten.

En tredjedel av USA:s 50 delstater har stiftat lagar som på olika sätt inskränker aborträtten i strid mot beslutet 1973.

Den normala gången är att domstolar, i sista hand HD, stoppar dessa lagar med motiveringen att de bryter mot den amerikanska grundlagen.

Men när HD skulle fatta beslut om den nya lagen i Texas som förbjuder abort från det ögonblick när hjärtljud kan registreras från fostret, normalt sex veckor, så lät man bli att ingripa med röstsiffrorna 5-4.

Därmed trädde lagen omedelbart i kraft. Eftersom cirka 90 procent av alla kvinnor inte ens vet att de är gravida i vecka sex så innebär det i praktiken ett totalförbud mot abort i USA:s näst största delstat.
Det tvingar kvinnor i Texas att sätta sig på flyget till någon annan delstat för att kunna få en abort. Något väldigt många inte har råd med.

Lagen innebär sannolikt att många abortkliniker i delstaten måste stänga eftersom antalet patienter kommer att falla dramatiskt. De som bryter mot förbudet kan stämmas av vilken medborgare som helst. Här inkluderas alla som kan anses vara behjälpliga, exempelvis taxichauffören som kör kvinnan till en abortklinik.

Utvecklingen har fått abortmotståndarna i USA att på nytt vädra morgonluft.

Sitter på livstid

När HD senare i höst öppnar sin ordinarie termin ska man ta upp ett fall från delstaten Mississippi som förbjudit aborter från vecka 15. Att HD lät bli att ingripa mot Texaslagen ser många som en indikation att det finns en majoritet i domstolen för att inskränka aborträtten.

Sedan Donald Trumps tid i huset har Högsta domstolen fått en kraftig konservativ slagsida. Trump hade turen att få tillsätta hela tre domare till HD, vilket är ovanligt under så kort tid eftersom domarna sitter på livstid.

Hans uttalade syfte med de tre domare han nominerade, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh och Amy Coney Barrett var att stoppa rätten till fri abort.

Även om Trump inte längre är president så fortsätter han att indirekt utöva ett inflytande över den politiska utvecklingen i landet genom domarna han tillsatte.

Domarna röstar efter sin egen övertygelse om hur den amerikanaska konstitutionen ska tolkas men självklart spelar det roll om de är liberala eller konservativa. I dag har HD en konservativ majoritet på 6-3.

Risken är med andra ord stor att rätten till abort försämras även om få tror att HD skulle vara berett att tillåta Texas extrema restriktioner.

Amerika ses av många runtom i världen som ett föregångsland. Inskränkningar i aborträtten i USA riskerar därför att spilla över till andra länder, även i Europa.

”Häpnadsväckande”

Reaktionerna på HD:s utslag har blivit starka.

President Joe Biden hävdade i går att Texas nya lag på ett uppenbart sätt bryter mot de rättigheter som kvinnor fick 1973.

Motsättningarna i HD är mycket hårda i frågan. Alla de fyra domare som hade velat stoppa Texaslagen men som blev överkörda av majoriteten skrev egna kommentarer till beslutet.

Sonia Sotomayor, som röstade för att stoppa lagen, kallade majoritetens beslut för "häpnadsväckande".

– Här har vi en lag som uppenbart strider mot grundlagen och som är skräddarsydd för att förbjuda kvinnor att använda sig av sina grundlagsstadgade rättigheter och för att göra den svår att utmana i domstol. Då väljer en majoritet av domarna att stoppa ner sina huvuden i sanden.

Men en som garanterat sitter och myser på sin privata klubb i Florida är Donald Trump. Inskränkningar i aborträtten kan definitivt bli en faktor för hans motivation och chanser att ställa upp i presidentvalet 2024.

Publisert: