Ge nyanlända människovärde – sätt dem i arbete omedelbart

Aldrig i modern tid har Arbetsförmedlingen haft så många lediga jobb att erbjuda. Det behövs folk överallt. Samtidigt har vi en arbetslöshet på 6,6 procent – 334 000 människor som inte kan försörja sig själva.

Läs hela kolumnen – för dig med