Oisín Cantwell

Nekade asiatiska kvinnor – för att ”stoppa prostitution”

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Det är inte diskriminerande att neka asiatiska kvinnor inträde på krogen om vakten inbillar sig att de är prostituerade. Att ingenting tyder på att kvinnorna säljer sex saknar därvidlag betydelse.

Domen i Växjö tingsrätt i går är lika svårbegriplig som det låter. 

Följande har hänt:

Vid tre tillfällen i vintras nekades ett antal kvinnor med östasiatiskt utseende tillträde till en krog i Växjö.

Några av dem fick ingen motivering av vakten till varför de inte släpptes in. Andra fick beskedet att det förekom prostitution i lokalen, varför de inte var önskvärda.

Kvinnorna kände sig kränkta över behandlingen – inte minst med tanke på att flera av dem har blivit insläppta på restaurangen både före och efter de aktuella kvällarna – och gjorde polisanmälan.

Åklagaren åtalade krögaren samt sex vakter för olaga diskriminering. Bevisningen föreföll vara god, inte minst med tanke på att männen erkände de faktiska omständigheterna.

Men det skulle visa sig att männen under rättegången kunde presentera en in i minsta detalj samstämmig berättelse.

En kvinnlig polis - oklart vem - hade nämligen ringt till krögaren och förklarat att östasiatiska kvinnor sålde sex på krogen och att det var näringsidkarens skyldighet att komma till rätta med det.

"Snurrigt"

Vakterna vittnade om att chefen hade bett dem vara vaksamma på problemet och bedyrade att det inte hade getts order om att inte släppa in kvinnor med asiatiskt utseende.

I stället gjordes en "individuell bedömning" om den potentiella gästens egentliga ärende på krogen.

Redan detta väcker en fråga. Hur gjordes denna individuella bedömning? Exakt vad tydde på att just dessa kvinnor tänkte sälja sex vid just dessa tillfällen och inte de gånger de släpptes in?

Om detta får vi inget veta i domen. Sanningen är att vakterna inte hade en aning. Sanningen är att det inte går att avgöra om en kvinna är prostituerad bara genom att titta på henne.

Men det blir värre. I sin iver att komma runt förbudet mot diskriminering ger sig tingsrätten in i ett resonemang om när lagen inte är tillämplig: "Ett sådant skäl kan vara att förhindra eller motverka misstänkt brottslig verksamhet, t.ex prostitution".

Vi har med andra ord att göra med en domstol som inte känner till att det inte är förbjudet att sälja sex.

Ännu snurrigare blir det då tingsrätten avslutar med att påpeka att "det inte finns något över huvud taget som tyder på att de aktuella målsägandena har varit inblandade i prostitution".

Nähä. Ingenting tyder på planerat horeri. Ändå var det i sin ordning att neka damerna. En polis som ingen minns namnet på hade ju varnat för prostitution.

Ett cirkelresonemang

Det är ett cirkelresonemang. Det är ett resonemang utan början och utan slut.

Naturligtvis måste en restaurang ha rätt att vägra att släppa in prostituerade som vill ragga kunder.

Den genomsnittlige gästen föredrar nog att äta sin köttbit eller dricka sin öl utan att behöva trängas med torskar och kvinnor som erbjuder tjänster mot betalning. Den seriöse krögaren vill nog inte veta av olagligheter som sexköp i sin lokal.

Men det är strängt taget en helt annan fråga än den Växjö tingsrätt har haft att ta ställning till.

Domstolen har kommit fram till att grundlösa antaganden om prostitution är tillräckliga för att det ska vara tillåtet att neka människor med ett visst slags utseende tillträde.

Det är en beklämmande tankegång.

Publisert:

Ämnen i artikeln