Mejla

Aftonbladet

Samtalet lär ge få konkreta resultat

KOLUMNISTER

När de ska prata frihandel, miljö och klimat står både Fredrik Reinfeldt och Barack Obama på fast mark.

Känsligare är fångarna på Guantanamobasen och USA:s massövervakning av andra länders medborgare.

Mötet mellan Sveriges statsminister och USA:s president i regeringskansliet Rosenbad i dag väntas ge få konkreta resultat. I alla fall på kort sikt. Men i ett längre perspektiv kan det sätta avtryck.

Den viktigaste frågan som herrarna ska avhandla är nämligen det frihandelsavtal som EU och USA började förhandla om i somras. Det handlar om gigantiska belopp - och möjliga vinster för både företag och hushåll.

Om avtalet, som väntas bli klart först i slutet av nästa år, blir någorlunda heltäckande väntas EU:s ekonomi tillföras omkring 900 miljarder kronor och USA:s omkring 800 miljarder.

Så mycket antas dagens tullar, olika standarder och skilda regler kosta företag och konsumenter.

Förhandlingarna med USA sköts av EU-kommissionen. Därför kan man fråga sig om ett samtal mellan Reinfeldt och Obama verkligen för frågan framåt.

Det kan det göra. Sverige är ett av världens mest frihandelsvänliga länder och är en stark, och ofta respekterad, röst när vikten av friare handel diskuteras.

Handelsminister Ewa Björling var för övrigt den första som tog upp idén om ett ”free trade agreement” mellan EU och USA som tillsammans står för hälften av världens BNP och en tredjedel av handeln. Det var 2009.

En annan viktig punkt på dagordningen handlar om miljö och klimat. Både Obama och Reinfeldt har smärtsamma minnen av FN:s klimattopp­möte i Köpenhamn för fyra år sedan. Obama var där för USA:s räkning, Reinfeldt ledde EU:s delegation.

Men mötet bröt som bekant samman, världen kunde inte enas om nytt globalt klimatavtal som skulle ersätta Kyotoprotokollet.

Nu vill åtminstone Fredrik Reinfeldt ta nya tag och försöka få i gång förhandlingarna om en ny internationell överenskommelse. Är Obama lika het på gröten?

Kanske. Sverige och USA har redan en grön allians, Swedish American Green Alliance, som bland annat rör elbilar och smarta elnät. Obama har också annonserat att han vill att USA ökar andelen förnybar energi och minskar utsläppen av koldioxid.

Internationella frågor som kriget i Syrien och läget i Egypten kommer sannolikt att beröras. Det hoppas i alla händelser utrikesminister Carl Bildt.

Till avdelningen mindre önskvärda frågor hör fånglägret på Guantanamo­basen som Barack Obama lovat att avveckla. Sverige, som har hög profil även i frågor som rör mänskliga rättigheter, har synpunkter på behandlingen av fångarna som ofta sitter internerade utan rättegång.

Men diskussionen kommer att bli kortfattad, om den ens blir av. Obama vill fortfarande lägga ner lägret men har inte stöd i kongressen för en nedläggning. Reinfeldt och han är på den punkten överens.

Visselblåsaren Edward Snowdens avslöjande av brittisk och amerikansk mass­övervakning av medborgare utanför de egna gränserna är en fråga som Reinfeldt sannolikt känner sig tvingad att ta upp. Obama har försvarat övervakningen.

Men sannolikt blir det inte heller här någon längre diskussion. EU-kommissionären Viviane Reading har i ett brev till USA:s justitieminister Eric Holder krävt svar på sju frågor, bland annat om EU-medborgare övervakats av amerikanska myndigheter. Hon har inte ännu inte fått svar.

Vid middagen i kväll kan de diskutera allt annat som intresserar dem. Kanske till och med basket?

Av: 

Aftonbladet

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Lena Mellin