Tjäna miljoner på människor i nöd – helt lagligt

Foto: STEFAN MATTSSON
Högsta domstolen.

Politiker, dags att agera.

För inte vill ni väl att det med enkla knep ska vara lagligt att smuggla människor i stor skala?

Det är ett avgörande i Högsta domstolen i dag som ställer till det för brottsbekämpande myndigheter och alla oss som inte tycker att det ska vara okej att bli rik på cynisk handel med människor i nöd.

En man häktades som på sannolika skäl misstänkt för bland annat grovt organiserande av människosmuggling.

Rätten beslutade också om kvarstad på så mycket av mannens egendom att ett belopp på 13,3 miljoner kronor, den beräknade vinsten, skulle täckas vid utmätning.

Bakom dessa åtgärder låg misstankar om att mannen och en kumpan tagit ordentligt betalt för att hjälpa människor till Sverige. För att ordna den saken hade de ljugit och lämnat oriktiga uppgifter till Migrationsverket, som raskt utfärdade arbets- och uppehållstillstånd åt flyktingarna.

Men så hävde hovrätten häktningen och beslutet om kvarstad. Det gillade inte riksåklagaren, som vände sig till Högsta domstolen och bad om en prövning av beslutet att beslagta miljonerna.

Det är alltså endast frågan om det funnits förutsättningar för kvarstad som landets högsta dömande makt har beslutat om.

Men för att kunna pröva den frågan var juristerna även tvungna att bestämma sig för om den misstänkte begått något brott eller ej. Om så inte är fallet så går det inte heller att konfiskera pengarna.

I detta sammanhang blir den så kallade legalitetsprincipen viktig. För att en person ska dömas för ett brott ska det stå i lagen att gärningen är förbjuden.

Domarna har dykt ner i utlänningslagen och kommit fram till att för att brott ska föreligga så måste smugglingen vara inriktad på att resan till Sverige ska ske utan giltiga tillstånd.

Och tillstånd fanns ju. Att de tillkommit medelst ljug spelar ingen roll. Brott har icke begåtts.

Om detta resonemang går det att ha olika åsikter. Att legalitetsprincipen värnas är viktigt. Människor måste ha en chans att förstå vad de riskerar att åka dit för.

Det går å andra sidan att sucka att tankegångarna är formaljuridiska i överkant. Till saken hör att två av de fem justitieråden har reserverat sig. I sin reservation skriver de med en osedvanligt vass formulering att det är en "självklar innebörd av lagen" att den även gäller personer som har ljugit sig fram till tillstånd.

Men de röstades ner. Och nu sitter vi här med ett nytt prejudikat. Den som sköter sina kort rätt kan lagligt organisera smuggling av människor.

Emellertid lämnar Högsta domstolen en öppning. I en blinkning till riksdagen påpekas att tysk rätt har en bestämmelse om att gärningar som företas med hjälp av tillstånd som utfärdats efter mygel ska jämställas med handlingar som företas utan tillstånd.

Täpp till den här möjligheten att med stöd av paragraferna bli miljonär på att pungslå människor som kanske har flytt för sina liv, lagstiftare.

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM