Screening hade räddat människoliv

1 av 3 | Foto: Ola Axman
Det tog fyra månader från att min cancer upptäcktes till att behandlingen började, skriver Richard Aschberg.
KOLUMNISTER

Socialstyrelsen vill inte införa en organiserad och professionell provtagning för Sveriges vanligaste cancersjukdom.

Beslutet medför att åtskilliga män kommer dö i prostatacancer - liv som hade gått att rädda om vi hade en screening.

Det är sorgligt.

Jag har själv prostatacancer – en sjukdom som i mitt fall kanske hade upptäckts tidigare om vi hade haft en allmän provtagning.

Det hade varit intressant om Socialstyrelsens hade gjort en ordentlig jämförelse med hur det fungerar i dag och hur det skulle bli om en screening infördes.
Men det har man inte gjort och därmed bortsett ifrån att vi i dag har ett system som inte fungerar.

Diagnoser missas på löpande band, många män över hela Sverige avråds på vårdcentraler från PSA-testning och kommer aldrig i kontakt med specialister på prostatacancer.

Enligt en nyligen publicerad artikel i European Urology är det också otroligt dåligt med uppföljningar på patienter i riskzonen i Sverige. Nästan två av tio män mellan 60 och 69 år som har PSA-värden på över 10 undersöks inte igen inom ett år.

Så här kan vi inte ha det.

Socialstyrelsens ansvariga har fattat sitt beslutet väl medvetna om att det innebär fortsatt missade diagnoser och en mängd dödsfall.

I myndighetens rapport refereras flera studier som ger "ett starkt vetenskapligt underlag för att screening med PSA-prov och systematiska vävnadsprov minskar dödligheten i prostatacancer". I en av studierna handlar det om 4 av 1 000 mäns liv som räddas.

Men en allmän provtagningen handlar inte bara om att rädda liv utan också om att upptäcka en allvarlig sjukdom – helst innan den sprider sig till skelett och olika organ i kroppen.

Screening skulle kunna innebära att alla testas på professionella kliniker och får jämlika förutsättningar – oavsett var man bor.

Men det vill inte Socialstyrelsen. Hälsovinsterna överväger inte de negativa effekterna med ett screeningprogram anser myndigheten och skriver:
"Screening för prostatacancer med PSA-prov skulle kunna leda till att många män behandlas och drabbas av biverkningar, trots att deras cancer aldrig skulle ha blivit allvarlig. Kunskapen om tester som kan förbättra detta är inte tillräcklig."

Det finns en mängd läkare och experter som inte håller med Socialstyrelsen. Det finns i dag tester som man kan komplettera PSA-provet med och på så sätt slippa många vävnadsprover som kan ge biverkningar.

Jag tycker synd om alla dem som drabbas av att vi inte inför screening. Och nu lär det dröja flera år innan den här frågan utreds igen.

Samma dag som Socialstyrelsen kom med sin rekommendation beslutade regeringen att ge 500 000 kronor till stöd för tidig upptäckt av prostatacancer.

Det måste skjutas till betydligt mer pengar och resurser än så om vi ska rädda liv och hitta sjukdomen i tid.

Det är dags att ta Sveriges vanligaste cancerform på allvar.

Det här är prostatacancer 00:34
ARTIKELN HANDLAR OM