Till och med kroppen har en hemlig Da Vinci-kod

KOLUMNISTER

Enligt bekymrade läkare på allergistämman i Malmö går det inte längre att hitta orsaker till våra folksjukdomar. Särskilt inte till alla kroniska eksem, utslag och hud­åkommor.

Det handlar om dolda sjukdomar. Och de lever sitt eget lilla liv.

Men hur dolt var egentligen det kvadratmeterstora exem som en kvällstidning i folkupplysningens namn häromdagen visade upp i fyrfärg? Det förde närmast tankarna till en gigantisk brännmanet som någon lustigkurre hade droppat på en intet ont anande solbadare.

Smärta föder smärta, heter en kosmisk lag väl värd att lägga på minnet. Eftersom de dolda sjukdomarna saknar tydlig orsak, finns enligt läkarna följaktligen heller ”ingen känd behandling”.

I stället har läkarvetenskapen hotfullt börjat tala om autoimmuna processer. Kroppen blir helt enkelt allergisk mot sig själv.

En period var en betydande del av svenska folket drabbad av dålig rygg. De senaste tio åren har hundratusentals svenskar blivit utbrända. Möjligen ska man se denna krämpornas utveckling som en historisk rörelse framåt. Från en primitiv industrikapitalism med sina avhuggna fingrar, söndertrasade ledkapslar och pajade ryggkotor, till kunskapsekonomins muntert blödande magsår och hemlighetsfulla utmattningsdepressioner.

I så fall håller utvecklingen nu på att ta ännu ett litet krumsprång.

Vi lider av dolda sjukdomar. Ingen orsak, bara verkan. Kroppen har fått nog. Den gör uppror, inte mot kapitalismen, utan mot sig själv.

En djuplodande redaktör skriver som förklaring till de dolda sjukdomarna:

”Vår existentiella oro exploateras av starka kommersiella krafter.” Bra sagt, kamrat, men finns det någonting som inte exploateras av starka kommersiella krafter?

Om du, käre läsare, kommer på ett svar på denna lätt retoriska fråga, kan du bli rik.

Rädslan för de dolda sjukdomarna svarar mot en djupt känd föreställning, inte att det fattas orsak, utan att den är just dold. Allt är en konspiration. Till och med kroppen har sin hemliga Da Vinci-kod.

Vilket för oss över till några av tillvarons andra mysterier. Till exempel regeringens utlokalisering av statliga verk.

Eller, värk.

Varför flytta de få saker som fungerar? Här måste det väl ändå finnas en dold plan?

Eller, det faktum att femtontusen abonnenter fortfarande är utan el. Välkommen till Mogadishu, som de säger på Sydkraft.

Alternativt ingår alltihop i Folkhälsoinstitutets (ny adress: Östersund) kamp mot elallergin.

Carl Hamilton