Mejla

Jan Guillou

Snart har SD bara ett argument kvar – hatet mot muslimer

Inte tillräckligt hotfullt  För att få det att se ut som att vi inte har råd att vara medmänskliga måste SD och deras påhejare tiofaldiga sin hotbild. I verkligheten handlar ”massinvandringen” om en flykting per 500 invånare.
Inte tillräckligt hotfullt För att få det att se ut som att vi inte har råd att vara medmänskliga måste SD och deras påhejare tiofaldiga sin hotbild. I verkligheten handlar ”massinvandringen” om en flykting per 500 invånare.

KOLUMNISTER

En kort men skojig debatt har rasat i den borgerliga pressen till frågan om vem som är mjukast mot Sverigedemokraterna. En tanke som nämligen vädrats på sina håll är att de borgerliga partierna skulle kunna ta över regeringsmakten med hjälp av just Sverigedemokraterna. Rent mate­matiskt vore det fullt möjligt. Men för att det också skall bli politiskt möjligt krävs förstås att borgerlig­heten antar vissa av Sverigedemokraternas centrala ståndpunkter, men på ett så pass akrobatiskt vis att de inte själva framstår som främlingsfientliga.

Mest pang på den rödbetan blir det om man börjar överta Sverige­demokraternas hotbild som beskriver ett Sverige som riskerar undergång på grund av översvämning av flyktingar. Den diskussionen kan ju föras i skenbart objektiva, logiskt resonerande termer med mycket siffror.

Göteborgs-Postens nya chef för ledarredaktionen, högrast av dem alla, Alice Teodorescu, gjorde för inte så länge sedan en kraftfull uppvisning i konsten att låta som sverige­demokrat i just det avseendet: ”I Europa ökade flyktingtrycket från 4,4, till 6,7 miljoner i fjol. Sverige­ och Tyskland får de flesta av dessa asylansökningar.”

Observera de skenbart exakta siffrorna, med decimaler och allt. Vore det där sant så hade vi verkligen ”massinvandring” framför oss. Men det var så klart inte sant. Teodorescus siffror överdrev verkligheten tiofalt. Förra året ansökte 203 000 m änniskor om asyl i Tyskland och 81 000 i Sverige. Sammanlagt i hela EU var siffran 626 000. Ganska långt från Teodorescus 6,7 miljoner, som synes.

Varifrån hon fått sina befängda siffror är inte lätt att veta, men sättet att argumentera är helt i linje med Sverigedemokraternas, de hotar också med miljoner människor ”som inte Sverige och Tyskland kan ta emot”.
Den som är tillräckligt gammal kommer ihåg att vi haft precis den här diskussionen i Sverige, också då med ett främlingsfientligt parti som pådrivare. Under det jugoslaviska inbördeskriget i början av 1990-talet hotade Ny demokrati (Bert Karlsson och Ian Wachtmeister) med samma undergångsscenario. Och visst kom det många juggar, som i dag är väl­integrerade i det svenska sam­hället och ett viktigt befolkningstillskott.

Länder som Sverige, Tyskland och Finland med en åldrande befolkning behöver ett stort tillskott i befolkningen för att klara försörjningen och välfärden i framtiden. Särskilt Finland, som till följd av ett starkt tryck från sina högerpopulister närmast driver någon sorts nolltolerans mot flyktingar, ligger i farozonen.

Så vad betyder då 600 000 asyl­sökande (förra året) eller rentav en miljon i EU, ett område med 500 miljoner invånare?

Det betyder en flykting per 500 invånare. Knappast massinvandring.
Inför den verkligheten borde det vara omöjligt att stänga sitt hjärta, för att tala med Fredrik Reinfeldt. Det borde vara omöjligt att blunda för tusentals desperata drunknade medmänniskor i havet, eller tätt sammanpackade kvävda människor i lastbilar. En flykting per 500 invånare är inte tillräckligt hotfullt för att egoism, främlingsrädsla och rasmystik skulle väga tyngre.

Alltså måste sverigedemokrater och på­hejare till dem, som Alice Teodorescu,­ mer än tio­faldiga hotbilden för att få det att se ut som om vi inte hade råd och inte förmåga till medmänsklighet ens om vi så ville.

Att flyktingmottagning på kort sikt leder till extra utgifter är självklart. Men det viktiga är att det går med vinst på längre sikt, som juggarna, dessför­innan iranierna, dessförinnan finnarna. Och dessför­innan flyktingvågen efter andra världskriget. All denna ”massinvandring” är i dag väl integrerad i det svenska samhället.
Mot denna logik har sverigedemokrater et consortes till slut bara ett argument kvar och det är muslim­hatet. De måste försöka göra troligt att folk som flytt från islamistiskt förtryck - vilket just nu gäller de flesta - själva skulle utgöra ett hot genom sin tro. Samma befängda argument riktade förra generationens främlingsfientliga populister mot iranierna - som alltså flydde från religiöst förtryck av värsta sort.

Den renodlade och närmast vidskepliga främlingsfientligheten blir alltså det sista återstående kortet för våra högerpopulister. Men dithän lär väl knappast Alice Teodorescu och hennes borgerliga likasinnade följa med. Sifferdribblandet är betydligt tryggare mark.

Det blir med andra ord svårt för borgerligheten att så till den grad vittvätta Sverige­demokraterna att man kan skapa regerings­underlag med dem.

För övrigt anser jag att ...

… vice talmannen Björn Söders vilda förtjusning över dubbelmordet på Ikea förklaras av föreställningen att våldsbrott ökar med invandring. Men det är ju tvärtom. Våldsbrotten har minskat i samma takt som invandringen har ökat. Slutsats?

… bokförlaget Norstedts och David Lagercrantz förklaring till att ge ut ”Millennium IV” var djupt gripande. De ville hjälpa Stieg Larsson till nya läsare. Såväl det krisande förlaget som plagiatören har nog minst 200 miljoner tyngre vägande skäl.

Hjälp, vad händer? Vi förklarar flyktingkaoset

Av: 

Jan Guillou

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingkatastrofen

Jan Guillou

Alice Teodorescu Måwe

Sverigedemokraterna