Mejla

Jan Guillou

Säpos nya taktik – ett öppet hån mot vår rättsordning

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Det värsta är inte att säkerhetspolisen visar ett öppet förakt för vår rättsordning. Det värsta är att politiker och medier blundar eller rentav applåderar.

I förrgår hände det nämligen igen. När Svea hovrätt beslöt att upphäva häktningen av en man som tidigare dömts till sju års fängelse för terroristbrott var det en klar indikation på att han skulle bli frikänd. Därför att åklagarens och Säpos bevisning var underkänd.

Då hämnades Säpo genom att med stöd av ”Lagen om särskild utlänningskontroll” omedelbart frihetsberöva mannen som misstänkt terrorist. Han fick stanna kvar i häktescellen trots hovrättens beslut. Men inte längre som häktad, utan som ”omhändertagen”.

I två rättegångar, tingsrätt och hovrätt, fick Säpo alla möjligheter att lägga fram sin bevisning. Åklagarens alla vittnen var Säpopersonal, experter på allt från ”analys” av muslimskt tänkande till sprängämnesexperter. Vittne efter vittne, expert på expert.

Det var den bevisningen som Svea hovrätt tycks ha underkänt. Som en form av domstolstrots slog alltså Säpo tillbaka med ”omhändertagande” där den rättsliga grunden tycks vara helt andra, men hemliga, bevis.

Och fallet är inte unikt. Redan när tingsrätten frikände två av de åtalade i samma terroristmål slog Säpo tillbaka med ”omhändertagande”, alltså frihetsberövande med hemliga bevis som påstådd grund.


I mars avslog Mora tingsrätt kravet på utvisning i ett helt annat mål. Samma sak där. Plötsligt var den frikände försvunnen. Omhändertagen med hemliga bevis.

Till detta kommer Säpos pågående offensiv där hittills sex muslimska predikanter frihetsberövats på samma hemliga grunder. Gripandet applåderades av exempelvis Expressens kriminalreporter: ”… har jag fått veta att det är resultatet av flera års arbete inom säkerhetspolisen. Information har samlats in som gör att Säpo känner sig säkra på att imamerna varit aktiva med att rekrytera terrorister och uppvigla till terrordåd.”

I så fall uppstår frågan om varför de påstått brottsliga predikanterna inte ställdes inför rätta på vanligt vis. Uppvigling till terrordåd är brottsligt och inte alltför svårbevisat. Särskilt inte efter ”flera års” polisarbete.


Det finns bara obehagliga svar på den frågan. Närmast till hands ligger att Säpo helt enkelt tröttnat på dessa trilskande domstolar som kräver öppen bevisning. Och eftersom Säpo har rätt att överpröva och underkänna till och med hovrätterna, varför då göra sig besvär med principer om likhet inför lagen och mänskliga rättigheter om vars och ens rätt till en öppen och rättvis rättegång?

Säpos nya taktik är inte bara ett öppet hån mot vår rättsordning den är också ett oblygt trots mot de mänskliga rättigheterna. Vilket inte tycks bekymra en enda liberal ledarskribent och än mindre inrikesminister Mikael Damberg. Han försvarar nyordingen med det arroganta cirkelresonemanget att eftersom lagarna är stiftade av riksdagen är de lagliga.

Att så få personer vågar protestera mot en rättskipning som är typisk för diktaturstater men knappast hör hemma i en demokrati är inte så konstigt.

Förvisso är det så att dessa islamistiska predikanter offentliggör diverse vidriga uppfattningar. Men den som hävdar deras rätt till yttrandefrihet och likhet inför lagen riskerar att stämplas som ”mjuk mot terrorismen” eller rent av sympatiserande med islamism.


Men undantag från grundläggande rättsliga principer och mänskliga rättigheter har en tendens att växla med såväl konjunkturer som regimer. Just nu riktar Säpo sitt antidemokratiska vapen mot muslimer. Från början, 1915, gällde det misstänkta tyska spioner. För trettio år sedan var det palestinier och kurder och om SD kommer till makten blir fienden förslagsvis journalister, författare och ”kulturmarxister”.

Och till sist bör man kanske peka på det okloka i att övertyga den stora muslimska minoriteten i Sverige om att antidemokratiska lagar enbart riktas mot dem.

För så är det ju för närvarande. Det finns två kriterier för att bli mål för Säpos extraordinära rättskipning, att man är muslim och oskyldig i lagens mening.

Skyldiga muslimer är inget juridiskt problem. Sådana döms dagligen i våra domstolar för allehanda brott med vanlig bevisning. Det är de oskyldiga muslimerna Säpo skjutit in sig på. De som bara kan dömas administrativt med hemliga bevis som inte tål domstolsprövning.

Det är en skam för Sverige att våra medier och politiker backar upp ett sådant system.


För övrigt anser jag att ...

  • Advokatsamfundets avgående generalsekreterare Anne Ramberg och advokaten Thomas ­Olsson är beundransvärda undantag inom den svenska juristkåren. Eftersom de vågar säga högt vad de flesta jurister rimligtvis anser om Säpos rätt till hemlig bevisning.
  • Det är tankeväckande att den kristne högerextremisten, ursinnigt proisraeliska och fundamentalistiske abortmotståndaren Lars Adaktusson så länge kunde uppträda som ”opartisk” utrikeskommentator och programledare i SVT. Medan hans likasinnade gapade om ”vänstervridning”.
Publisert: