En brandgul slips vill ta över Sverige

KOLUMNISTER

Det här får de politiska partierna för sina synder: en brandgul slips.

Från vänster till höger har svensken varit djupt skeptisk till den hägrande EU-staten, och framför allt till Sveriges möjlighet att tillgodose sina nationella intressen inom ramen för denna vidlyftiga konstruktion.

Om det är ett utslag av sunt bondförnuft eller bara surt, kan vi tvista om, men som prognosmakare har svenska folket visat sig vara klart överlägset sina valda företrädare: EU-konstitutionen har havererat, EU-budgeten har havererat, den så kallade stabiliseringspakten är ett skämt, osäkerheten om framtiden är allmän.

Folket har varit misstroget. Företrädarna har varit godtrogna.

Den folkliga tveksamheten borde för länge sedan ha uttryckts av folkets valda representanter. I stället kliver fram en grånad gentleman med brandgul slips.

Jag har läst programmet, eller plattformen som det kallas. Jag gissar att mannen med den brandgula slipsen har skrivit det mesta själv, för det saknar alla de charmiga konstifikationer som normala partiprogram har - sådana som har manglats genom nattliga kongresser. Det är logiskt, klart och konsekvent.

Mittenpolitik är det förstås, precis som de andra fem mittenpartiernas.

Men ta en titt på organisationen. Så här kommer politik att göras i framtiden. Vi kan säga adjö till folkrörelsedemokratin. Och partierna får skylla sig själva.

Här finns det inga medlemmar, inga kongresser, ingen besvärande partidemokrati. En styrelse som har tillsatt sig själv, ett förtroenderåd bestående av kompisar och affärsbekanta.

Finansiering - ordnas genom förmögna privatpersoner som gillar upplägget.

Det här är det nya sättet att göra politik: finansiera dig på marknaden, skriv programmet själv, rekrytera några namnkunniga stödpersoner och - du är med i spelet.

Han begär mandat att släppa fram nästa svenska regering. Men han talar inte om vilken.

Han har bundit sig till en plattform som han har byggt själv.

Han säger öppet att målet är att maximera inflytandet.

Säg god dag till Sveriges potentiellt mäktigaste politiker. Det kan vara mannen med den brandgula slipsen som utser näste svenske regeringschef.

Hans namn är Nils Lundgren, pensionär.

Carl Hamilton