Statsråd har för låga löner

KOLUMNISTER

Regeringens omfattande flora av förmåner tyder på en sak. De har fortfarande för dåligt betalt.

Ett radikalt förslag vore att slopa förmånerna och höja lönen ytterligare.

Sedan den 1 juli förra året tjänar statsministern 102 000 kronor. Arvodet för regeringens övriga statsråd uppgår till 82 000 kronor. Under de senaste sex åren har deras arvoden höjts med hela 36 procent.

Med tanke på den långa lista av förmåner som statsråden har möjlighet att utnyttja är ersättningen fortfarande alltför låg. Någon annan förklaring till förmånsfloran kan inte finnas.

Göran Perssons avlöningsförstärkning är ett exempel. Statsministern får 4 400 kronor i månaden utöver sitt vanliga arvode eftersom han är mantalsskriven i Malmö. Ersättningen är avsedd för fördyrade levnadsomkostnader i Stockholm.

Förutom att Göran Persson knappast har några extra kostnader för att bo i Stockholm är upplägget förödmjukande. Landets statsminister tvingas att hos en statsrådskollega ansöka om ett lönebidrag som höjer inkomsten med ett par tusenlappar efter skatt.

Frågan är om det förekommer någon annanstans i världen.

Lika pinsamt är det att ett nybakat statsråd som har sitt hem i någon annan del av Sverige förutsätts ansöka om logibidrag när han eller hon flyttar till Stockholm för att bli minister. Bidraget är högst 4 000 kronor i månaden. Varför inte förutsätta det från början i lönesättningen av Sveriges främsta politiker? 10 av regeringens 22 statsråd bor utanför Stockholm.

Statsråd antas bo billigare

En observation i marginalen är att statsråden förutsätts bo något billigare än riksdagens ledamöter. Deras logibidrag är högst 4 300 kronor i månaden. Riksdagen är visserligen rikets högsta beslutande organ. Men ska det avspeglas i skilda bostadsvillkor mellan statsråden och riksdagsledamöterna?

Om Göran Persson inte har någon annan bostad än sina båda officiella residens ska han förmånsbeskattas för att bo i Sagerska huset. Exakt hur högt förmånsvärdet skulle bli är oklart. Ingvar Carlsson och Göran Persson, de statsministrar som hittills bott i Sagerska, har båda haft ett vanligt hem vid sidan av.

Ditflyttad av Säpo

Också det är konstigt. Statsministern bor inte i Sagerska huset av egen fri vilja. Han är ditflyttad av Säpo av säkerhetsskäl. Ingvar Carlsson tilläts inte bo i sin gamla invanda trea eftersom den ansågs alltför svårbevakad.

Men att det är en förmån att bo utan grannar, ständigt ha tre poliser omkring sig och en säkerhetsvakt i entrén tål att diskuteras. De flesta skulle sannolikt komma fram till att svaret är nej.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM