Brister i tryggheten – i var tredje svensk skola

Lektioner kan inte starta eftersom elever förstört låsen till klassrummen. Elever ber lärare om beskydd men lärarna är själva rädda. Lärare blir slagen när han försöker ta mobilen från en elev. Varför har antalet anmälningar om hot och våld i skolan fördubblats på fem år?

Varför blir den svenska skolan sämre – inte bara för barnen utan också för personalen?

Hur stort ansvar har föräldrarna?

Peter Kadhammar skriver i ett stort reportage om en skola som är en spegling av samhället i stort.