S-politiken är en ren familjeangelägenhet

KOLUMNISTER

Niklas Karlsson är kommunalråd i Landskrona och skälet till att pratet om socialdemokratisk förnyelse slutar i – ingenting. Partiet kommer att producera ett berg av ord och sedan lunkar allt på som vanligt.

Jag syftar inte på människan Niklas Karlsson utan fenomenet.

Han blev kommunalråd vid 28 års ålder, innan dess hade han arbetat som socialdemokratisk ombudsman.

Niklas pappa Anders är också ombudsman till yrket. Han sitter i riksdagen för Socialdemokraterna. Niklas farbror Allan var tidigare kommunalråd i Landskrona – för Socialdemokraterna.

I Göteborg härskade i många år ”starke mannen” Göran Johansson (ja, journalistikens språk behöver också reformeras). När han avgick fick partidistriktet sin första kvinnliga ordförande, ganska ung dessutom. En förnyelse av det göteborgska gubbväldet!

Hon heter Anna och är dotter till Göran.

Landstingsråd i Blekinge var tidigare Erland Johansson. Sonen Mats blev regionråd.

Detta är en slumpartad utblick, tre exempel jag råkar känna till.

Socialdemokratin i Stockholm är sedan decennier en jäsande göl. Olika falanger, ofta knutna till familjer, bekrigar varandra. De som förlorar tröstas med försörjning i periferin, till exempel kulturborgarrådet Tjia Torpe som blev vd för Sjukvårdsrådgivningen.

Jag ringde Niklas Karlsson och frågade om han ser något problem med att far och son innehar de tyngsta posterna.

Det gör han inte.

– Det handlar om att förtjäna medlemmarnas förtroende.

Socialdemokrater är lika blinda för den egna, slutna kulturen som moderater är för det problematiska med bjudresor.

Kanske handlar det om identifikation. Partiet är ett hem: man träder in och går inte ut förrän läkaren säger att man är död.

Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten, däremot, identifierar sig nog mer med Shelldirektörer (på mellannivå) än med riksdagsledamöter.

Mona Sahlin är dotter till Hans Andersson som var politiskt sakkunnig hos statsrådet Ingvar Carlsson och ordförande i Nacka arbetarekommun. Hon är gift med Bo Sahlin som är vd i det socialdemokratiska mediebolaget AiP.

Sahlin säger att hon vill förnya partiet. Det har hon sagt i 20 år. Lycka till.

avPeter Kadhammar

ARTIKELN HANDLAR OM