Mejla

Peter Kadhammar

Läs lagen innan du skaffar barnvakt

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Om en 15-åring säljer kokosbollar för att dra in pengar till sin fotbollsklubb är detta att betrakta som arbete. 15-åringens chef, förslagsvis ordföranden i föreningen, ska tillse att han inte jobbar mer än tillåtet.

Civiliserade samhällen skyddar sina barn och ungdomar. I Sverige får en minderårig arbeta högst 40 timmar i veckan, säger arbetsmiljöverket. 35 om han är under 16 år.

Reglerna inkluderar skoltiden och kan även gälla föreningsaktiviteter med ideellt arbete. Skoltid är den tid eleven befinner sig i skolan. Där ingår inte läxläsning, såvida inte läxläsningen sker på lediga stunder mellan lektioner.

Denna definition får jag av Anna Middelman, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

Hur bedömer man en tioåring som ställer upp ett bord på trottoaren i avsikt att där försälja saft?

Om jag förstår Arbetsmiljöverkets förtydligande av gällande regler, utarbetat av avdelningen för regelarbete och expertstöd, paragraf två i förslag till reviderade föreskrifter om minderåriga, bör man betrakta tioåringen som egenföretagare.

Anna Middelman invänder dock att tioåringen formellt icke bedriver näringsverksamhet och att saftförsäljningen är att bedöma som hobby. Den omfattas inte av Arbetsmiljöverkets regler.

Det handlar om grannlaga juridiska överväganden. Omfattar arbetstidsreglerna en tonåring som för ett politiskt ungdomsförbund delar ut flygblad?

En gränsdragning, säger Anna Middelman.

Sedan tillägger hon:

– Det kan vara okej.

Om tioåringen säljer Bingolotter för fotbollsklubben gäller reglerna helt klart.

Likaså om en tonåring återkommande sitter barnvakt hos grannen.

Barnväkteriet är problematiskt då det ofta utförs på kvällstid. Den som är under 16 år får inte arbeta efter klockan 20, säger Arbetsmiljöverkets regler. Den som är mellan 16 och 18 år får inte jobba efter klockan 22 eller vissa fall 23.

Planerar ni att ändå anlita grannens barn råder jag er att tänka en gång till. Överträdelse straffas med böter.

Ett civiliserat samhälle förutsätter ett visst mått av organisation. En kast av byråkrater lever på att utveckla reglerna för att förbättra organisationen i samhället.

Släpper man dem fria utformar de så många och detaljerade bestämmelser att samhället blir stillastående: då går civilisationen under.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN