Mejla

Oisín Cantwell

Advokat anmäld av Högsta domstolen för saltad räkning

KOLUMNISTER

En försvarare begärde nästan en kvarts miljon för överklagandet av en dom.

Högsta domstolen godkände bara en tredjedel av arvodet och har slagit larm till Advokatsamfundet.

Fakturan.
Fakturan.

Så sent som i går avslog Högsta domstolen en begäran från en jurist om att Advokatsamfundets beslut om uteslutning skulle upphävas.

Juristen hade förmedlat två brev från en häktad man till dennes flickvän och i prejudikatet ”Advokaten och brevväxlingen” förklarar justitieråden att den som frihetsberövats med restriktioner ska ha synnerligen små möjligheter till kontakt med omvärlden, med allt vad det skulle kunna innebära i form av möjligheter att påverka utredningen.

Det verkar för övrigt som att trixande advokater för närvarande upptar en inte obetydlig del av Högsta domstolens vardag.

 

I ett annat dagsfärskt mål har det skurits ordentligt i en faktura som en optimistisk försvarare langade in i samband med ett överklagande.

Bakgrunden:

Sex kriminella figurer dömdes till långa fängelsestraff i en härva som bland annat innehöll förberedelse till att mörda tre personer.

Hovrätten friade delvis tre av de åtalade och sänkte straffen. Men ett antal advokater var trots detta inte nöjda utan överklagade till Högsta domstolen.

Inför prövningen i högsta instans hoppade dock en av försvararna av målet av ”advokatetiska skäl”.

Klienten hade en åsikt om vem han i stället ville ha som offentligt biträde. Som av en händelse råkade det vara avhopparens bror, som också är advokat.

En ny jurist måste naturligtvis läsa in sig på målet. Vilket i detta fall tog tid, då materialet var omfattande.

 

Normalt går inte Högsta domstolen med på byte så här sent i ett mål. Men om etiska skäl åberopas har inte advokaten skyldighet att berätta vad det handlar om. Klienten fick sin vilja igenom.

I går beslöt så HD att inte ge de dömda prövningstillstånd. Ingen sensation, då juristerna på Riddarhustorget är en sträng församling som slänger det mesta i papperskorgen.

I beslutet ingick också att ta ställning till advokaternas kostnadsräkningar. Fem av dem hade modesta krav, det var 3 562 spänn hit och 7 125 dit.

Men den nya försvararen stack ut. Han hade lagt ner inte mindre än 122 timmar, det vill säga motsvarande tre fulla arbetsveckor, på sitt arbete.

 

I sin faktura utvecklar den hårt arbetande stackaren alla sina vedermödor. Två personer hade jobbat heltid och under helger för att få ihop allt.

Tre besök på Kronobergshäktet, genomgång av domarna i tingsrätt och hovrätt, förundersökningsprotokoll som skulle läsas igenom, encrochatbilagor, genomlyssning av förhör från huvudförhandling, upprättande av överklagande...

Till och med att sätta samman kostnadsräkningen räknades in.

Allt som allt: 224 654 kronor.

Vad är i hela friden är detta, undrade Högsta domstolen och prutade raskt ner kravet till 78 591 kronor.

 

Det går att se beslutet som en tuff nedskärning. Det går att se det som en trots allt generös bedömning.

I HD:s diarium hittar jag en intressant notering: ”Kopia av Kostnadsräkning, aktbilaga 21, bifogad till Sveriges advokatsamfund”.

Det ska domstol enligt lag göra vid betydande prutning. Icke desto mindre vore det onekligen bra om samfundet tittade närmare på den här soppan.

Det är sannolikt omöjligt att bevisa, men man måste ju inte vara ett konspiratoriskt troll som inbillar sig att CIA har skapat coronan för att misstänka fuffens här.

Försvarare ger sin brorsa lukrativt uppdrag. Perfekt, extra stålar, det är ju så mycket att läsa in sig på.

 

För en månad sedan skrev jag om att en av advokaterna i Allra-målet ville ha nästan en halv miljon för ett överklagande till HD.

Detta i samband med en färsk rapport från Riksrevisionen, som var mycket kritisk till pengaflödet från domstolar till rättsliga biträden.

De allra flesta advokater är hårt arbetande och seriösa personer som ger aktningsvärda bidrag till upprätthållande av rättssäkerheten och som inte debiterar mer än vad de har rätt till.

Många av dem tjänar inte heller anmärkningsvärda summor.

Sprätten till försvarare som kör omkring i lyxbil efter att ha fått någon knarkkung friad är en kliché som inte har mycket med verkligheten att göra.

Icke desto mindre finns de, de oseriösa juristerna som vräker betydande mängder salt över sina räkningar.

De skadar allmänhetens tilltro till advokater och till rättsskipningen. De skadar sina hederliga kollegors redan orättvist skamfilade rykte.

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Högsta domstolen

Advokatsamfundet