Mejla

Oisín Cantwell

Ministern borde ligga sömnlös över sågningarna

KOLUMNISTER

Sällan har ett förslag sågats så skoningslöst som de tuffare asylreglerna.

Inte minst de lagkloka instansernas remissvar borde ge justitieminister Morgan Johansson problem med sömnen.

Då id-kontroller inte visade sig vara tillräckligt effektiva bestämde sig en regering som gör anspråk på att vara en humanistisk stormakt för att anpassa de svenska asylreglerna till EU:s miniminivå.

Något som skulle genomföras med en lag som gäller i tre år och som ersätter huvudregeln om permanenta uppehållstillstånd med tidsbegränsade.

Dessutom begränsas rätten till anhöriginvandring samtidigt som försörjningskravet skärps.

Då regeringen gjorde någonting så ovanligt som att såga sitt eget förslag - i utkastet påpekas att det inte är säkert att de nya reglerna kommer att få någon annan effekt än att de försämrar integrationen och leder till ökad arbetsbelastning för Migrationsverket och domstolar - är det inte förvånande att remissinstanserna inte har blivit imponerade.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg skriver att bestämmelserna inte kan "beskrivas på annat sätt än att de är barnfientliga". Amnesty varnar för att den hårdnade attityden mot invandrande anhöriga leder till att kvinnor och barn tvingas ut på livsfarliga resor där de riskerar att utsättas för övergrepp. Tjänstemannafacken TCO och Saco oroas över att inträdet på arbetsmarknaden försvåras.

Ord och inga visor från instans efter instans, och då har jag inte ens nämnt de tunga juridiska aktörerna.

Det började på det så kallade remissmötet som hölls på Justitiedepartementet i måndags och som blev en stormig historia. Där varnades bland annat för att lagen är så uselt skriven att den blir svår att tillämpa för domstolarna.

I dag, torsdag, var den sista dagen för replik. Och det är i dag som lagkloka myndigheter och organisationer har svarat.

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala Universitet "avstyrker i huvudsak de förslag som har lagts fram i promemorian", finner det "dåligt underbyggt" och innehållande "betydande brister".

Motsvarande fakultet i Lund påpekar att "sänkt rättighetsnivå är en signal till mottagningsskeptiska medlemsstater att de bedriver i grunden rätt politik". Resultatet blir en kedjereaktion genom Europa ner till Grekland, där risk finns för att flyktingar skickas tillbaka till Turkiet.

Förvaltningsrätten i Göteborg, som även är migrationsdomstol, har nio allvarliga invändningar. Det ifrågasätts bland annat om lagförslaget är förenligt med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och påpekas att lagtexten är så luddig att rättstillämpningen troligen kommer att spreta åt olika håll.

Domstolsverket varnar för att antalet mål i migrationsdomstolarna sannolikt kommer att "öka i mycket stor omfattning", eftersom beslut om tillfälliga uppehållstillstånd kommer att överklagas. En hel del av dessa ärenden befaras bli "komplicerade och resurskrävande".

Jag skulle inte bli förvånad om samtliga 36 remissinstanser har gjort tummen ner för eländet då svarotiden vid midnatt löper ut, vilket rimligen vore nytt svenskt lagstiftningsrekord.

Men paragraferna kommer att baxas igenom, hur mycket Röda korset än vädjar om politiskt mod, uthållighet och eftertanke.

Egenskaper som inte enkelt låter sig förknippas med den nuvarande riksdagsmajoriteten.

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Nya hårda asyllagen

Morgan Johansson

Flyktingpolitik

Integration

Oisín Cantwell

Sömn