Sommartiden väcker åsikter så länge den lever

Var det skönt att sova en extra timme igår morse? Eller märkte ni ingenting? 

   Omställningen mellan vintertid och sommartid kan tyckas vara en skitfråga, men vare sig vi vill eller inte så berör den oss alla.

   Av världens 195 länder är det bara ett sjuttiotal som har sommartid, helt eller delvis.

   En majoritet av svenskarna är emot. Av dem vill ungefär en tredjedel ha konstant sommartid. Lika många vill ha konstant vintertid, som egentligen heter normaltid.

   Ända sedan 1980, då sommartiden senast infördes i Sverige, har den varit föremål för ett antal riksdagsmotioner som alla vill avskaffa eländet. Tvistefrågan är förstås om Sverige ska ha permanent sommartid eller normaltid.

   Motionärerna tycker olika, men nästan alla hänvisar till studier och forskning som sägs stödja just deras respektive linje.

   Moderaterna tycks ha varit mest flitiga.

   Hans Rothenberg håller på normaltid i alla lägen och skriver att trafikolyckorna ökar med ett antal procent efter övergången till sommartid: “Helt plötsligt är det mycket mer bilar på vägarna när djuren ska korsa desamma i ottan, varför de överrumplas av tidsomläggningen”.    

   Partikollegan Cecilia Widegren är ute i samma ärende men har motsatt åsikt: “Forskning visar att det är bättre för hälsan att ha mer ljus på kvällen. Dessutom skulle elförbrukningen minska med 3 % om vi hade sommartid även på vintern”.

   Hon får medhåll av centerns Annika Qarlsson och Ulrika Heie, som vill ha sommartid året runt.

   Sverigedemokraternas Yasmine Eriksson är inne på samma linje: “Det skulle kunna minska känslan av otrygghet vid utevistelse för många”.

   Liberalerna vill också vara med. Mathias Sundin och Robert Hannah skriver: “För att slippa allt detta extra arbete med att ändra klockor två gånger om året föreslår vi att man låter sommartiden vara kvar hela året”.

   Miljöpartiets Stefan Nilsson, Jan Lindholm, Marco Venegas och Pernilla Stålhammar önskar också sommartid som normaltid, vilket: “skulle minska utsläppen med 70 000 ton koldioxid, motsvarande de årliga utsläppen från 30 000 bilar”. 

Frågan om sommartid väcker ständigt åsikter.
Frågan om sommartid väcker ständigt åsikter.

   Roligast är moderaternas flitiga tidsmotionär Lotta Finstorp, som förra riksdagsåret förespråkade evig sommartid och i sin motion slog fast att: “Detta skulle naturligtvis inte innebära sommar och sol året runt, men däremot skulle vi undgå de negativa konsekvenserna av tidsomställningen varje år”.

   Nu har hon emellertid gjort helt om.

   I den senaste motionen 2019/20:3343 skriver hon: “Jag har lagt denna motion under ett antal år, då om att göra sommartid till standardtid. Men efter att ha lyssnat på och läst olika argument för vintertid som standardtid, väljer jag nu att lägga fram denna motion i stället”.

   Sommartiden kommer förmodligen att avskaffas om några år. Det är på gång i EU. Men kvarnarna i Bryssel mal extra långsamt under coronan.

Shakespeares Hamlet konstaterade redan för mycket  länge sedan: “Ur led är tiden: ve! att jag är den som föddes att den vrida rätt igen”.

Det är inte bara lokala vallagar som är olika i USA:s delstater. I Arizona och Hawaii tillämpas ingen sommartid alls. Där kör de samma tid hela tiden.

Tiden är relativ. Den går långsammare vid havsytan än på ett högt berg. Den går också långsammare om man färdas mycket snabbt. Och i ett svart hål står den stilla.   

Publisert: