Täppt kryphål kommer göra Sverige en smula bättre

KOLUMNISTER

Sverige kommer att bli en smula bättre.

Ett kryphål i lagen som ger arbetsgivare rätt att snoka i människors bakgrund ska täppas igen.

Jag pratar om den rätt som var och en har att få ta del av uppgifter ur belastningsregistret om sig själv, men som kommit att missbrukas av arbetsgivare för att sålla bort arbetssökande.

Redan när denna rätt infördes i lagen 1989 varnades det för att den skulle komma att utnyttjas av arbetsgivare för att kräva intyg på strafflöshet.

Tanken då som nu är nämligen att arbetsgivare endast i undantagsfall ska kunna ta del av enskildas brottsregister och när så sker – till exempel inom skola och förskola – ska det vara reglerat i lag.

Det är bra. Jag föreställer mig att de flesta inte vill att det ska jobba dömda pedofiler på deras barns dagis.

Men politikerna struntade i remissinstansers påpekande om att det behövs ett uttryckligt förbud mot att begära papper på att den som söker jobb inte har en brottslig bakgrund för andra arbetsgivare än dem som lagen är tänkt för.

Så gick det också som det gick. Hamburgerkedjor, skobutiker och byggföretag började utnyttja lagen. År 2003 gjordes 40 000 utdrag. 2014 var det 230 000.

En utveckling som endast kan applåderas av den som tror att en gammal dom för skadegörelse säger någonting om en människas lämplighet i arbetslivet.

Enligt vad Aftonbladet erfar lägger regeringen efter påsk ett förslag som kommer att innebära att lagen endast får användes på det vis som ursprungligen var tänkt.

En del tjänstemän på justitiedepartementet är missnöjda med det kommande förslaget, men de kommer att bli överkörda.

Det är glädjande. Dessa eviga önskemål om utdrag ur belastningsregistret gör det svårare för personer som har avtjänat sitt straff att gå vidare i livet.

Inte minst unga människor som har begått någon dumhet men sedan kammat till sig har med nuvarande bestämmelse fått det onödigt svårt att etablera sig i vuxenvärlden.

Glädjande är även att regeringen kommer att kunna baxa lagförslaget genom riksdagen. Inte minst Moderaterna har drivit den här frågan i flera år och kommer inte att sätta käppar i hjulet.

Faktum är att det var Alliansen som tillsatte den utredning som lade förslaget som ligger till grund för den kommande lagändringen.

Den välvilligt lagda skulle kunna förklara långbänken sedan våren 2014 med att annat har varit viktigare att genomföra. Cynikern muttrar möjligen att små, humanistiska förbättringar som det inte går att vinna val på alltid samlar damm på någon departementshylla i ett par år innan någonting sker.

Och inget har blivit bättre av att delar av näringslivet har larmat och gjort sig till om att det stora antalet utdrag i sig bevisar att det finns behov av dem.

Visserligen kommer det även framöver finnas möjligheter att göra bakgrundskoll. Men Sverige tjänar på att i varje fall ett kryphål täpps.

Människors livschanser är och ska vara överordnade arbetsgivares möjligheter att missbruka lagen.

ARTIKELN HANDLAR OM