Kanske är det dags att muslimerna bildar egna partier?

I runda slängar har 8 procent av våra invånare muslimska rötter, en tredjedel är praktiserande muslimer. Jag önskar att stora sjok av dem ville organisera sig politiskt. Om de inte är intresserade av eller känner sig välkomna i de etablerade partierna, är det kanske dags att de bildar egna, flera, många.

Läs hela kolumnen – för dig med