Pengarna bidrar – till bedrägeri

KOLUMNISTER

Trettiotvå föreningar i Västsverige anmälde till Medborgarskolan att de ville starta kurser i demokrati, svenska och liknande hedervärda och samhällsviktiga ämnen. Studiecirklarna finansierades med bidrag från skattebetalarna.

Men när Medborgar­skolan gjorde oanmälda besök hos föreningarna visade det sig att hälften sysslade med andra saker än studier, till exempel:

Spela biljard, titta på fotboll, fika, äta mat, diskning, städning.

Dessa verksamheter, skriver Medborgarskolans kontrollanter, bedöms ­inte som folkbildning.

Kontrollanterna hade det inte lätt för ibland fanns ingen på plats vid den tidpunkt det skulle bedrivas studier. Det hände också att ”personer fanns på plats men inte kände till att någon folkbildning skulle bedrivas”.

Medborgarskolan startade undersökningen ­sedan en medarbetare ­gripits av polisen misstänkt för bedrägeri. Personen var spelmissbrukare. En arbetsgrupp ledd av förbundschef Ann-Sofie Henriksson kontrollerade de studiecirklar som medarbetaren haft ansvar för.

Hälften fick alltså ­bidrag de inte skulle ha. ”Den uppkomna situationen … har visat förbättringspotentialer i vårt systematiska kvalitets­arbete”, skriver Ann-Sofie Henriksson i ett brev till Folkbildningsrådet som fördelar skattepengar till studieförbunden.

Det är bara att hålla med: år 2015 uppgavs 4 963 personer felaktigt delta i bidragsberättigade studier i Göteborg. Bara i Medborgarskolans regi. De påstods felaktigt ha studerat under 49 328 timmar.

En person med decennier av erfarenhet inom bildningsverksamhet säger att studieförbunden ”exploderat” de senaste åren.

Jag tror att han berättar något positivt. Att intresset för studier ökar explosionsartat. Så är det inte alls, säger han.

Antalet inrapporterade (och bidragsberättigade) studietimmar har ökat från elva miljoner år 2011 till 12,9 miljoner 2015. Samtidigt sjunker antalet deltagare kraftigt.

Om statistiken stämmer är det alltså en krympande grupp människor i Sverige som studerar mer och mer på sin fritid.

Eller också stämmer ­inte statistiken.

– Studieförbunden får betalt per timme! säger den gamle folkrörelse­mannen. Det är mycket bluff i de här verksamheterna.

Det enklaste receptet mot bedrägeri är att föreningar får lära sig att leva utan bidrag från skattebetalarna. Det gör nog demokratin livaktigare också.

ARTIKELN HANDLAR OM