Sydkrafts bud - en promille

KOLUMNISTER

Elbolaget erbjuder strömlösa kunder en liten del av vinsten

En promille av vinsten.

Det är den kompensation som Sydkraft erbjuder sina ännu strömlösa abonnenter.

Ett svårslaget rekord i snålhet.

Foto: 14 400 UTAN STRÖM Ännu tre veckor efter orkanen är flera av Sydkrafts kunder fortfarande utan ström. I går meddelade bolaget att man vill kompensera dem som drabbats hårdast av elavbrottet.

Nära tre veckor efter stormen saknar fortfarande 14400 av Sydkrafts abonnenter ström. I går meddelade bolaget att de vill kompensera dem som drabbats hårdast av elavbrottet.

25 miljoner sätts av till dem som tvingats värma upp sina hus med reservkraftverk eller ved. Det är en promille av Sydkrafts senast publicerade helårsvinst på 2,5 miljarder kronor.

Sydkrafts viktigaste uppgift är att producera och leverera el till sina kunder. Men när leveranserna upphör är de alltså inte beredda att ställa upp med mer än en tusendel av vinsten. Grandiost.

Varken Sydkraft eller något annat företag kan helt gardera sig mot naturkatastrofer eller vädrets övermakt. Men man kan göra mer än bolaget gjort.

Säkrar inte leveranser

Herrljunga elektriska, ett mycket litet elbolag, har plöjt ner 67 procent av sina ledningar i marken. Vattenfall har gjort samma sak med en fjärdedel av nätet i skogsområden.

Men Sydkraft har inte satsat lika mycket på att säkra leveranserna till kunderna. Bara 18 procent av bolagets ledningar är nerplöjda i marken eller består av isolerade luftledningar. De går inte av lika lätt som oisolerade kablar. Sydkraft har helt enkelt inte haft samma omsorg om kunderna som några av konkurrenterna.

Men tyvärr är det inte Sydkraft som betalar det högsta priset för det. Det gör abonnenterna som fick sitta, eller fortfarande sitter, hemma i mörkret och frysa.

Men regeringen har sin del av ansvaret. Förre energiministern Jörgen Andersson föreslog i en utredning i slutet av 1990-talet att bolagen i lag skulle tvingas till säkrare elleveranser. Branschen protesterade givetvis och den förre näringsministern Björn Rosengren lyssnade.

I stället blev det en frivillig överenskommelse. Under 20 år skulle elnätet i skogsmarkerna säkras.

Dominerar marknaden

Övergångsperioden kortades så småningom. I de mest utsatta områdena skulle ledningarna antingen plöjas ner eller bytas ut mot isolerade ledningar inom fem år, före 2007.

Sydkraft är ett av de tre bolag som dominerar den svenska elmarknaden. Deras ansvar är stort. Men den kompensation som företaget erbjuder sina mest drabbade kunder är så minimal att den bara kan kallas genant.

Som kund kan man välja bort Sydkraft som leverantör av el. Men bor man i områden där Sydkraft äger nätet kan man inte välja bort bolaget helt. Då är man kund hos bolaget vare sig man vill eller ej. Det är tråkigt.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM