Framtiden avgörs i Qatar och i Karlstad

Publicerad:
Uppdaterad:

Framtiden avgörs i Qatar, står det i morgontidningens rubrik. Världshandelsorganisationen, WTO, håller ministermöte i Doha, Qatars huvudstad.

Ministrar från 142 länder har samlats där för att förhandla om vad de eventuellt senare ska förhandla om för att ta bort fler tullar och handelshinder.

Västländer säger att de eftersträvar en friare handel till nytta och glädje för alla – åtminstone på längre sikt. Men det är retorik, munväder, guanoprat. I själva verket håller västländerna fast vid gamla privilegier i form av tullskydd och jordbrukssubventioner. Egennyttan härskar.

Men framtiden för Konsum i Sörby, två mil sydväst om Hagfors i Värmland, är redan avgjord. Om tre veckor, den 30 november, läggs butiken ned.

Beslutet fattades inte på arabiska halvön utan i Karlstad, av 25 ledamöter i Konsum Värmlands förvaltningsråd. De 160 hushållen i Sörby får handla julmaten någon annanstans, och butiksföreståndaren Marita Ljungberg måste se sig om efter annat arbete.

PRO-aktivister har i insändare och på annat sätt protesterat. De har pekat på att många Sörbybor är gamla pensionärer som saknar bil. Det blir svårt för dem att ta sig bort till Råda eller Lövåsen för de dagliga inköpen. Och de har vädjat till känslan för solidaritet och sagt att medlemmarna i Konsum Värmland nog är redo att betala 2:50 per år för att ge Sörbyborna ett handtag.

Protesterna har inte hjälpt. Konsum har gjort sitt på orten.

Sörbybutiken går med hundratusentals kronor i förlust och har gjort det i flera år. Sedan 1996 har Konsum Värmland, en ekonomiskt framgångsrik förening, skjutit till 1,6 miljoner kronor för att klara driften av butiken.

Nu tyckte Konsumledningen att det fick räcka. Den måste ta ansvar för föreningens totala ekonomi. Det går i längden inte att hålla liv i en butik vars affärer inte går ihop och där förlusterna växer.

Vi beklagar att samhällsutvecklingen medfört att antalet invånare i Sörby och andra mindre orter minskar och att underlaget för butikerna därmed äventyras. Men att det gått dithän är inte vårt fel, försvarar sig Konsum Värmland.

Det är svårt med solidaritet. Svårt både i den stora världen och den lilla.

De rika västländerna vill gärna göra en rejäl insats för frihandel. På ordplanet. I handling sätter de upp hinder för de varor som fattiga länder producerar och kan sälja. Moral är något som de förväntar sig av andra.

Och i Värmland är solidariteten kooperatörer emellan på väg att gå under. Och detta sägs vara en ofrånkomlig följd av utvecklingen som ställer sina bestämda krav.

Det är hemskt att veta att ordet utveckling ofta betyder avveckling.

Rolf Alsing

Publicerad: