Maktkampen inom SSU

KOLUMNISTER

Den som tror att det handlar om politik har misstagit sig grundligt.

Den infekterade striden om posten som ordförande i SSU gäller något helt annat. Makt.

Foto: BLODIGT ALLVAR Jytte Guteland och Laila Naraghi må se vänskapliga ut på denna bild – men i själva verket utkämpas en blodig strid mellan de två. Den som vinner får makten.Foto: LINA BOSTRÖM EINARSSON

För en utomstående framstår de politiska ungdomsförbunden inte som maktcentra av rang. Trots det är striden om uppdraget som ordförande i socialdemokraternas och LO:?s ungdomsförbund knivskarp.

I morgon väljs Jytte Guteland, 27, eller Laila Naraghi, 25, till SSU:s fjärde ordförande på 2000-talet.

Likheterna mellan de två är påfallande. De räknas båda till förbundets högerfalang, är intresserade av integration, internationell politik och ekonomi och vill förbättra det interna klimatet i det djupt splittrade förbundet.

Nästan smutsigt

Ändå är ordförandestriden djupt infekterad, på gränsen till smutsig. Slagfältet framför andra är bloggarna där vem som helst kan påstå i stort sett vad som helst. Och dessutom gärna gör det.

Striden gäller alltså inte den politiska inriktningen. Utan något helt annat – vilka av de 26 distrikten som ska ha makten över SSU.

Balansen rubbad

Sedan urminnes tider har makten varit koncentrerad till en allians av högerdistrikt, exempelvis Stockholms län, Dalarna, Östergötland och Norrbotten. Och Kalmar, som Laila Naraghi representerar.

Men balansen rubbades vid förra ordförandevalet då makten formellt delades upp mellan de stridande vänster- och högerfalangerna.

Då gick högerdistriktet i Stockholms län över till fienden, i det här fallet vänsterdistrikt som Stockholms stad och Skåne. Jytte Guteland tillhör Stockholms län.

Klassisk kamp

Ordförandestriden mellan Guteland och Naraghi handlar alltså om vilka distrikt som ska ha mest att säga till om – och störst möjligheter att premiera sina kompisar. En klassisk maktkamp utan förskönande drag.

Gamle s-ledaren Per Albin Hansson kallade socialdemokraternas lokalavdelning i Stockholm för ”helvetets förgård på jorden” på grund av de ständiga striderna. Har SSU övertagit den rollen?

Tidigare:

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM