Mejla

Oisin Cantwell

Skamligt att politik tillåts påverka domar

Publicerad:
Uppdaterad:

Två nya studier visar att nämndemäns politiska tillhörighet påverkar domar.

Att riksdagen vill ha kvar detta orättvisa system är djupt beklämmande.

Forskare vid Handelshögskolan i Göteborg släppte i dag en rapport som borde göra alla som värnar rättssäkerheten oroade.

I studien analyseras 950 domar avkunnade vid Göteborgs tingsrätt mellan åren 2009 och 2012 med slumpmässigt tilldelade nämndemän.

Resultatet:

Sannolikheten för en fällande dom ökar med hela 17 procentenheter för åtalade med ett arabiskt-klingande namn om det ingår en sverigedemokratisk nämndeman i avgörandet. Och om en vänsterpartist deltar i dömandet ökar de fällande domarna med 14 procentenheter om brottsoffret är en kvinna.

Forskarna försöker även förstå varför förekomsten av nämndemän från dessa partier påverkar utgången. Slutsatsen är att det troligen främst är den enskilde nämndemännens röst som avgör. Men de hittar även belägg för att hobbydomare från sverigedemokraterna och vänsterpartiet påverkar nämndemän från andra partier.

Löftet om en rättvis rättegång är inte bara en tjusig tanke. Det är ett löfte som finns inskrivet i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och är ett fundament i alla stater som gör anspråk på att vara anständiga.

Bevisningens kvalité ska avgöra utgången av målet - inte faktorer som hudfärg, kön, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Ska jag år 2015 ens behöva påpeka något så självklart?

Att det svenska systemet inte når upp till grundläggande rättssäkerhetskrav visar även en rapport som publicerades av Uppsala universitet härom veckan. Nationalekonom Linna Martén gick igenom samtliga drygt 15 500 asyldomar från migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö och kom fram till ett förskräckligt resultat.

Det fanns nämligen ett statistiskt säkerställt resultat mellan hur många som beviljas asyl och vilket politiskt parti nämndemannen har nominerats av.

Domstolarna hade i genomsnitt ändrat 13 procent av Migrationsverkets avslag till bifall. Men beroende på vilket parti som nämndemannen tillhörde varierade sannolikheten att få asyl mellan 9,5 och 15 procent.

Lägst sannolikhet att få asyl är det, inte helt överraskande, då amatördomaren sympatiserar med det riksdagsparti som inte tycker att muslimer har något i Sverige att göra. Bäst är chansen om nämndemannen är kristdemokrat, miljöpartist eller vänsterpartist.

Välkommen till den humanitära stormakten, Ali. Vi ser att du tog dig levande över Medelhavet. Håll nu tummarna för att du får rätt domare.

Det går att ha principiella synpunkter på att vissa domare möjligen dömer för generöst. Men det är inte hela världen. Betydligt mer allvarligt är att studien tyder på att Sverige inte alltid lever upp till folkrätten och till ingångna internationella överenskommelser.

Hur har då de politiker som stiftar lagar reagerat på två studier vars resultat leder till betydande problem för rättssystemets trovärdighet? Tillsätts utredning? Pratas det om att reformera den dömande makten? Döms nuvarande system ut på presskonferens?

Nej, riksdagsledamöterna är lika tysta som när amatördomarna visar sig ha skrivit rasistisk smörja på anonyma forum, försökt hjälpa åklagare att nå fällande dom eller klantat till det så att långa rättegångar måste tas om.

Det enda jag har sett är att moderaterna i Stockholm har klubbat igenom ett krav på att avskaffa nämndemän i hovrätter och kammarrätter, men motståndet var stort och den slutgiltiga överenskommelsen en kompromiss.

Orsaken till den generade tystnaden är att nuvarande system är en pålitlig nödutgång för politiker som inte duger till något annat. Nämndemannaeländet utreddes för några år sedan, men en enig riksdag kastade utredningens mer progressiva förslag i papperskorgen.

Att brevbärare och ingenjörer även i fortsättningen på ett eller annat sätt deltar i rättskipningen är viktigt. Domstolarna får inte bli en lekstuga för jurister, medborgerlig insyn och möjlighet till påverkan måste finnas.

Men att riksdagen, från vänster till höger, stödjer en ordning där vi är olika inför lagen är skamligt.

Av: Oisin Cantwell

Publicerad: