Mejla

Lena Mellin

Sverige har fått det bästa betyg ett land kan få

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Aftonbladets Lena Mellin.
Aftonbladets Lena Mellin.

Sverige har fått det bästa betyg ett land kan få.

Massor med människor vill flytta hit, skapa sig ett liv och uppfostra sina barn här.

Det finns problem med den strida strömmen av flyktingar, inte tu tal om saken. Under de senaste sju dagarna har 9 258 sökt asyl i Sverige varav 2 164 är ensamkommande flyktingbarn. Bara i onsdags anlände nära 1 700 personer.

Det finns inga länder av Sveriges storlek som förmår att hantera en sådan anstormning smärtfritt.

Men låt oss för ett ögonblick vända blicken bort från problemen. Vi i Sverige har all anledning att vara stolta. Vi är inte bara ett av världens friskaste, rikaste och jämlikaste länder. Vi bor dessutom i ett land som många vill flytta till. Härligt.

Tiotusentals människor kommer till vårt land vartenda år för att de vill bo här, skapa sig ett liv och se sina barn växa upp här. Hur många andra länder har den attraktionskraften? Inte många.

Invandring större än utvandning – sedan 1930

Sedan 2010 har 561 138 personer invandrat till Sverige. De som inte längre ville bo här är inte ens hälften så många. Utvandrarna räknas under samma period till 253 731 personer. I båda fallen är svenska medborgare den största gruppen. Fantastiskt.

Men det har inte alltid varit så. För inte alltför länge sedan var Sverige ett fattigt, illa utbildat land som många ville lämna av exakt samma skäl som många söker sig hit för i dag. För att skaffa sig ett bättre liv.

Enligt Statistiska centralbyrån var utvandringen större än invandringen från 1875 (äldre siffror finns inte) till och med 1930. Sedan dess har invandringen varit större än utvandringen, ett faktum som få Sverigedemokrater vill ta till sig. De tror att det inträffade nyligen.

Men förutom att vara smickrad, stolt och nöjd över att så många vill dela vår vardag finns även ett par andra fördelar med att många vill bo här.

En har med känsla att göra. Alltför utbredd homogenitet är tråkigt. Det är skojigare när alla inte är lika. Olikheter berikar, inspirerar - och gör oss lite bättre.

Därför behövs nya invånare

För den skull behöver inte alla gilla alla och så har det alltid varit. Vissa individer tycker man helt enkelt inte särskilt mycket om.

Men dessutom behöver Sverige ett befolkningstillskott. Annars skulle befolkningen krympa.

Förklaringen är enkel. Vi har en starkt åldrande befolkning där antalet 70-åringar är ungefär lika många som 40-åringarna. Män lever numera i genomsnitt tills de är 80,1 år och kvinnor tills de är 83,4 år, Men det är tal som snart kommer att bli högre.

En åldrande befolkning i kombination med att svenska kvinnor i genomsnitt bara föder 1,9 barn, betyder att allt färre skulle tvingas försörja allt fler om människor var ointresserade av att flytta till Sverige.

Dessutom skulle det bli mycket svårt att få till bemanningen inom vården och omsorgen med fler jättegamla som måste tas om hand under fler år än i dag.

Visst, i teorin skulle alla kunna jobba inom äldreomsorgen. Men det håller tvyärr inte för ett litet exportberoende land i norra Europas utkant.

Kanadas nya premiärminister Justin Trudeau hyllas internationellt för beslutet att emot 25 000 flyktingar från Syrien innan året är slut. Heder åt honom.

Men vi är faktiskt ännu bättre.

Fotnot: Tvärtemot vad många tror lever dagens pensionärer på inkomster som dagens förvärvsarbetande gnor ihop. Det de tjänade ihop under sin aktiva tid var en pensionsrätt som faller ut efter 65.

Publisert: