På tiden att advokater som begår brott förlorar titeln

KOLUMNISTER

Det är utmärkt att regeringen vill göra det lättare att utesluta advokater.

Nuvarande ordning är nämligen bisarr.

Enligt lagen kan en medlem endast uteslutas ur Advokatsamfundet om han eller hon bryter mot "god advokatsed" eller vid oredlighet, det vill säga ekonomisk brottslighet.

Andra brott som inte har med yrkesutövningen att göra täcks inte av lagstiftningen. Slit fram en revolver och skjut ihjäl domaren i rättssalen och du blir utesluten. Slit fram en revolver hemma och skjut ihjäl din partner och du kan fortsätta som advokat efter att ha avtjänat det straff som rimligen följer.

Advokatsamfundet har tjatat om denna absurda situation i åratal. Och till ekot i dag säger justitieminister Morgan Johansson att regeringen nu gör någonting åt den.

Advokater som döms för till exempel misshandel eller grova stölder ska kunna förlora sin i lagstiftningen skyddade titel.


Även den som på kort tid har gjort sig skyldig till upprepade bötesbrott kan åka ur samfundet, eftersom ett sådant beteende kan visa på bristande respekt för lagen.

Konstigheterna med nuvarande bestämmelser ställdes på sin spets härom året då en känd advokat fälldes för att en kväll ha ringt upp en kriminellt belastad klient och bett honom misshandla några ungdomar.

I inlagor till Advokatsamfundets disciplinnämnd, som hanterar uteslutningsärenden, sa mannen att han var oskyldig och att brotten han åtalades för i alla händelser ska betraktas som någonting som skedde på fritiden och därför inte ska leda till någon som helst disciplinåtgärd.

Han hade rätt i så måtto att samtalet han ringde inte var under tjänsteutövning utan skedde då han var ute en kväll och rumlade runt.

Disciplinnämnden höll inte med. Det påpekades att advokaten ringde en person som han just då företrädde och som var åtalad för grovt brott. Därför skedde samtalet inom ramen för advokatverksamheten. Därför uteslöts han.


Jag delar den uppfattningen. Men marginalerna var små. Och vad hade hänt om mannen ringt en gangster han inte företrädde? Då hade han kunnat fortsätta som advokat trots fällande dom för brott som gjorde honom uppenbart olämplig för uppdraget.

Advokater utgör inte en population som är överrepresenterad i kriminalstatistiken. Tvärtom, det är väldigt sällsynt att medlemmar i samfundet bryter mot lagen. Men det har skett och det kommer att ske igen.

Det är bra att paragraferna justeras. Ytterst handlar det om allmänhetens tilltro till det juridiska systemet. En advokat är en lika viktig part i en rättegång som åklagaren eller domarna. Det ska inte vara möjligt att begå grövre brott och få fortsätta att arbeta med den titeln.

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM