Mejla

Oisín Cantwell

Domen om giftskandalen i Blekinge får stora konsekvenser

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

Invånarna i Ronneby har rätt till skadestånd för det förgiftade dricksvattnet.

Dagens dom mot det kommunala vattenbolaget kan få oerhörda konsekvenser.

Brandövningsplatsen, där brandskum med PFAS användes, på F17 i Kallinge
Brandövningsplatsen, där brandskum med PFAS användes, på F17 i Kallinge

Tusentals invånare i brukssamhället Kallinge drack dag ut och år in förorenat dricksvatten.

Det skum som användes när flygflottiljen F17 övade brandsläckning innehöll kemikalier som sipprade ner i grundvattnet.

Vattenverket i Brantafors akutstängdes när skandalen uppdagades 2013 och en omfattande undersökning av invånarna inleddes för att ta reda på vilka halter av giftiga ämnen som förekom.

Resultatet var dystert, milt sagt. Halterna av miljögifterna PFAS var bland de högsta som över huvud taget har uppmätts i världen.

165 invånare stämde Ronneby Miljö och Teknik AB, det kommunala vattenbolaget. De är i allt väsentligt segrare i dagens dom i Blekinge tingsrätt.

Gifterna kan påverka njurar och lever och domstolen konstaterar att de drabbades kroppar är i ett sämre tillstånd än vad de hade varit om de inte exponerats för gifterna.

Vattenbolaget ska därför kompensera de 165 invånarna ekonomiskt. De ska även få sina advokatkostnader på över sju miljoner kronor betalda av kommunen.

Så vad innebär dagens dom?

Det återstår att se. Den kommer att överklagas och kan mycket väl ha passerat Högsta domstolen innan ärendet är slutgiltigt avgjort.

Och om invånarna i slutändan vinner kan nivån på skadestånd bli föremål för juridiskt trassel. Domen innehåller inga preciserade summor, det är endast den principiella frågan om ansvar som har varit föremål för avgörande.

Med tanke på att över 30 grundvattentäkter runt om i landet ligger nära brandövningsplatser där ämnena släppts ut är det ingen orimlig tanke att även andra tingsrätter kan få hantera mål av detta slag.

Vissa kommuner har efter uppmaning från Livsmedelsverket gjort undersökningar med i varierande utsträckning dystra resultat.

Jag ska inte gå händelser i förväg, men om vi ser fler tingsrättsdomar av detta slag är det inte osannolikt att vattenbolag i sin tur drar igång processer mot Försvarsmakten eller Räddningstjänster eller vilka det nu är som har använt skummet.

Kanske ger USA en hint om framtiden? Där har miljöjurister i 20 år kämpat mot storbolag om PFAS-kemikalier.

Skadestånd motsvarande flera miljarder svenska kronor har betalats ut efter konstaterats att människor som druckit förgiftat vatten haft förhöjd risker för bland annat havandeskapsförgiftning och njurcancer.

Lokala vattenbolag och delstater har svarat med att juridiskt attackera storbolagen.

Sverige har inte samma kultur av stämningar som USA. Icke desto mindre kan tvister av detta slag pågå även i Sverige i många år framåt.

Domen som Blekinge tingsrätt har meddelat kan mycket väl bara vara början.

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

PFAS

Ronneby

Kallinge

Livsmedelsverket

Högsta domstolen