Mejla

Lena Mellin

Busch och Sabuni spelar bluffpoker med väljarna

Deras kärnkraftskrav saknar förankring i verkligheten

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Om jag ska uttrycka mig försiktigt, så försöker Nyamko Sabuni och Ebba Busch slå blå dunster i ögonen på svenska folket.

​Ingen är intresserad av att återstarta gamla kärnkraftverk eller bygga nya. Det är nämligen förlustaffärer.

Spelar partiledarna bluffpoker?

Den avklingande köldknäppen i södra Sverige har satt nytt fokus på kärnkraften, ursprunget till 39 procent av elproduktionen enligt de senaste siffrorna.

Liberalernas ledare Nyamko Sabuni kräver en lagändring som gör att Ringhals 1, kärnkraftsreaktorn som stängdes vid årsskiftet, kan starta igen.

Kristdemokraternas Ebba Busch vill inte vara sämre. Hon tycker att det ska byggs två nya reaktorer i Ringhals.

De båda partiledarnas krav ger sken av att det finns politiska krafter som stoppar återstart eller nybyggnation. Det finns, men det är inte orsaken till att kärnkraft stängs av eller inte byggs. Det är framför allt marknaden, den som Sabuni och Busch för det mesta brukar gilla. Men det finns fler orsaker:

1. Lagen förbjuder återstart. Det finns en lag som säger att kärnkraftsaggregat som stängs av permanent inte får återstartas för kommersiellt bruk. Det är den lagen som Nyamko Sabuni vill ändra på.

Det är inte gjort i en handvändning. Jag skulle säga att om den kan träda i kraft under andra halvåret i år är det snabbt marscherat. Dessutom är S, C, MP och V emot en sådan lagändring.

2. Det tar tid. Ringhals, vars storägare Vattenfall (ägt av staten) har planerat stängningen av rektorn sedan 2015, då en bolagsstämma fattade beslutet att stänga tvåan och ettan, i den ordningen, vid Ringhals.

Beslutet fattades på kommersiella grunder, jag återkommer till det.

Ringhals ett togs i bruk 1976 och skulle kräva stora investeringar för att klara de moderna säkerhetskraven. Ägarna såg ingen möjlighet att få den affären att gå ihop.

3. Ingen vill bygga ny kärnkraft. Kristdemokraternas ledare antyder att någon hindrar uppförandet av två nya reaktorer i Ringhals. Det har hon rätt i. Det gör nämligen Ringhals ägare.

Om de trodde det var möjligt att ta betalt för den el som i så fall skulle produceras i de nya reaktorerna, skulle de åtminstone fundera på saken. Det är jag ganska säker på.

Det är i Sverige tillåtet att bygga ny kärnkraft – om man uppför reaktorerna i anslutning till de redan existerande.

En annan faktor att ta hänsyn till är att det inte kommer att utgå statliga subventioner. Det har hittills avskräckt samtliga intressenter.

4. Vem ska betala? Jo, du och jag. Ringhals ett och två stängdes alltså inte genom politiska beslut. Beslutet togs på kommersiella grunder, företaget misstänkte att ingen skulle vilja ha den dyra elen de skulle producera efter uppgraderingen.

Elen därifrån skulle alltså behöva subventioneras för att kunna säljas på marknaden. Detsamma skulle sannolikt även gälla el från nybyggda reaktorer. Ny kärnkraft är mycket dyr att bygga, det visar all internationell erfarenhet. Den ena kostnadsramen efter den andra sprängs.

Och vem är det som står för slantarna? Jo, det är du och jag och alla andra skattebetalare.

5. Tar lång tid. Kärnkraft är inget man sätter på eller stänger av genom att trycka på en knapp eller vrida på en kran. Det är en omfattande procedur.

Man måste förmoda att Ringhals använde det sista bränslet så länge det gick. Nytt måste alltså köpas och den leveranstiden är inte i Adlibris-klass. Det kan ta flera år.

Jag skulle vilja påstå att Nyamko Sabuni (L) och Ebba Busch (KD) använder den plötsliga vinterkylan för att aktualisera sina gamla kärnkraftskrav.

Det är inget fel på det. Men de ger sken av att deras krav är lätta att genomföra. Så är inte fallet. Det är i dagsläget olagligt, dyrt, tar lång tid och kräver insatser av skattebetalarna.

De slår alltså blå dunster i ögonen på väljarna. Man skulle också kunna säga att väljarna luras. Eller blir utsatta för bluffpoker.


Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Demoskops undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällsfrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert: