Svenskar mer positiva till EU

Lena Mellin: Vi är kort sagt vad folk i andra länder skulle kalla naiva

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Stefan Löfven och svenskarna är mer postitivt inställda till EU än genomsnittsbefolkningen inom unionen, enligt en ny undersökning.
KOLUMNISTER

Svensken är en prakteuropé.

Vi tycker att EU är en bra sak, att vi kan göra vår röst hörd i samarbetet och att det är viktigt att rösta i EU-valen i högre grad än andra.

Svenskarna brukar beskrivas som mycket motvilliga EU-medborgare som helst skulle klara sig utan inblandning från Bryssel.

Men det är en myt som effektivt slås hål på av en stor opinionsmätning genomförd i september och oktober i samtliga 28 medlemsländer.

Svensken är tvärtom mer positivt inställd till EU än genomsnittet. Det gäller både det egna inflytandet och synen på medlemskapet. Vi är helt enkelt prakteuropéer, idealmedborgare om de i Bryssel fick bestämma vad vi ska tycka.

Två tredjedelar, 65 procent, av dem som bor i Sverige tycker att EU-medlemskapet är ”en bra sak”. I hela EU är siffran 57 procent.

Exakt hälften av alla svenskar tycker att ”min röst räknas i EU”. Genomsnittssiffran är 14 procent. Det betyder att svenska folket anser att de kan påverka arbetet i EU i högre grad än andra.

Men vi tycker att vi kan påverka mer på hemmaplan. Tre fjärdelar tycker att deras röster räknas i Sverige.

I frågan om EU går i rätt riktning är vi dock lika pessimistiska som genomsnittet i unionen. Bara 32 procent tycker att EU går i rätt riktning, genomsnittssiffran är 31 procent.

Drygt en tredjedel, 35 procent, av svenskarna har en positiv eller mycket positiv av EU-parlamentet, EU:s enda folkvalda institution. Genomsnittet är 33 procent.

Men vi vill absolut inte att det ska få mer att säga till om. 45 procent vill att EU-parlamentet ska spela en mindre viktig roll än det gör i det. I hela EU är siffran 27 procent.

Men trots det uppger nästan en fjärdedel, 23 procent, att de är mycket intresserade av valen till EU-parlamentet. EU-snittet är 45 procent.

Och de som anser att det är viktigt att rösta i valet till EU-parlamentet uppgår till hela 55 procent i Sverige. Genomsnittet i EU är 31 procent.

Det stora svenska intresset för EU-valet avspeglar sig både i parlamentets ökade makt, vad som beslutas där påverkar oss i allra högsta grad. Och i ett stigande valdeltagande i valet.

Svenska folket informerar sig också i högre grad än EU-genomsnittet om vad som händer i omvärlden. Sex av tio av oss lyssnar på radio varje dag jämfört med EU-snittets 49 procent, 63 jämfört med 27 procent läser en dagligen en tidning och 88 jämfört md 65 procent surfar på nätet varje dag.

Däremot är vi lite sämre tv-tittare än genomsnittseuropén. 74 procent av oss tittare på tv varje dag, i hela EU är siffran 81 procent.

Vi litar också i högre grad på journalister och experter i politiska frågor. 32 procent av oss litar mest på experter och 23 procent på journalister. EU-snittet ligger på 18 respektive 19 procent.

Vi är kort sagt vad folk i andra länder skulle kalla naiva. Litar på experter och tycker att EU trots allt är ganska bra.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

ARTIKELN HANDLAR OM

EU

EU-valet