Mejla

Oisín Cantwell

Morgan Johansson vågar inte dela ut pris

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Justitieminister Morgan Johansson.
Justitieminister Morgan Johansson.

KOLUMNISTER

Gratis heroin ledde till halverad dödlighet och avsevärd minskad brottslighet bland missbrukare.

Men då experimentet i dag belönas väljer justitieminister Morgan Johansson att strunta i såväl traditionen som prisceremonin.

Stockholmspriset i Kriminologi, instiftat år 2006, påminner i flera bemärkelser om Polarpriset.

Utmärkelsen är tjusig, prissumman hög, kungligheter närvarar, ceremonin renderar viss internationell uppmärksamhet.

Men trots allt ståhej och alla ansträngningar har inget av dem nått Nobelprisets status.

I år ges kriminologipriset till Ruth Dreifuss, som under sin tid som inrikesminister och senare förbundspresident för Schweiz på 1990-talet var den främsta politiska försvararen av ett unikt försök att testa en ny behandling av heroinanvändare.

Missbrukare som misslyckats med metadon tilläts injicera legalt förskrivet heroin i medicinskt övervakade anläggningar.

Skulle experimentet kunna bidra till att minska den knarkrelaterade brottsligheten? Kanske skulle rent av missbrukares hälsa förbättras?
Invändningar saknades inte. Debatten rasade på kultursidor och i insändarspalter. Politiska motståndare försökte slita Dreifuss i bitar.

Men hon stod rak i opinionsstormen. Och resultatet var närmast sensationellt. Dödligheten bland knarkarna halverades och missbrukarnas kriminalitet minskade avsevärt.

Numera är behandlingen rutinmässigt tillgänglig i Schweiz. Och metoden har med framgång prövats i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Kanada.

I Sverige skulle dock ett försök av detta slag vara politiskt omöjligt. Den svenska narkotikapolitiken har i årtionden varit fundamentalistisk och mest gått ut på att jävlas så mycket som möjligt med missbrukare.

Resultatet av denna dogmatism har inte varit upplyftande. Sverige har högre narkotikarelaterad dödlighet än de flesta västeuropeiska länder.

Dock har förbättringar skett. Det började med att dåvarande folkhälsominister Gabriel Wikström i början på 2016 generat harklade sig och sa att "vi har målat in oss i ett hörn och uppfattas som extremister".

Som ett av EU:s sista länder har Sverige börjat förespråka skadereduktion, det vill säga åtgärder som i årtionden avfärdades som drogliberalt flum.

Och efter en lagändring får lokalpolitiker inte längre lägga in veto mot sprutbytesmottagningar. Sådana finns dessvärre bara i en tredjedel av landstingen, men utvecklingen går åt rätt håll.

Dessutom har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen gemensamt arbetat för att förmå regeringen att utveckla insatser för vård och skadebegränsningar.

Små steg åt rätt håll. Men Sverige är ljusår ifrån att försöka sig på den schweiziska modellen. Det är politiskt lika otänkbart som att avskaffa livstidsstraffet eller efter den brittiska röran kräva svenskt EU-utträde.

Troligen är det därför Morgan Johansson håller sig undan. Stockholmspriset i kriminologi instiftades med stöd av Justitiedepartementet och det är kutym att justitieministern närvarar vid invigningen och prisutdelningen i Stockholms stadshus, men för en svensk minister är Ruth Dreifuss närmast att betrakta som spetälsk.

Johansson nöjde sig med att skicka en hälsning på video då symposiet inleddes i dag. En signal så god som någon.

Den mognad som krävs för föra en ansvarsfull narkotikapolitik saknas ännu i Sverige.

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Narkotikapolitik

Socialpolitik

Missbruk

Morgan Johansson

Gabriel Wikström

Justitiedepartementet

Schweiz