Mejla

Lena Mellin

Kassan följer inte lagen – varför händer ingenting?

Det finns bara ett ord för att beskriva väntetiderna på Försäkringskassan.

Bedrövligt. Riktigt ledsamt bedrövligt.

Enkelt uttryckt kan man säga att Försäkringskassan tar hand om oss när lönen inte kommer. Om vi är sjuka, gamla eller nyss har fått barn har den försäkrade rätt att få pengar från kassan.

Just nu fungerar det mindre väl. Över 3 000 ärenden är mer än en månad försenade. Det ställer till ett helvete för många.

Ta Mattias, 35. Han pluggar till psykolog och fick föräldrapengen på fel sida halvårsskiftet. Nu tvingas han betala tillbaka en del av studielånet. Försäkringskassans miss gör att han på pappret tjänar för mycket för fullt studiestöd.

Eller ta Peter, 42. För tre månader sedan begärde han föräldrapenning. Han har fortfarande inte sett röken av pengarna. Lyckligtvis har han en fru som tjänar pengar.

Listan av människor som hamnat i kläm av Försäkringskassans långa väntetider är, tyvärr, oändlig.

Man kan begripa att det är besvärligt att organisera om en jättelik myndighet som Försäkringskassan. Men man kan inte acceptera att kunderna betalar priset. Det är otillständigt att människor som har rätt till ersättning får vänta flera månader på sina pengar.

JO kritiserar kassan

Tänk själv, vad skulle hända om ett företag satte i system att betala ut lönerna flera månader i efterhand? De fackliga organisationerna skulle protestera högljutt. Företaget skulle hamna i vanrykte och få svårt att rekrytera folk.

Men med Försäkringskassan händer ingenting. Utom att justitieombudsmannan, JO, i en lång rad ärenden kritiserar kassan för bristande rutiner och långsam handläggning.

Enligt förvaltningslagen är myndigheter skyldiga att hjälpa människor. Frågor ska besvaras ”så snart som möjligt”. Dessutom ska ”varje ärende där någon enskild är part handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt”.

Löften om bättring

Försäkringskassan lever för närvande inte upp till lagens krav. Trebarnspappan Peter, 32, fick vänta nio veckor på sin sjukpeng och tvingades gå till socialen för att kunna köpa mat och kläder till sig och sina barn. Enligt lagen får det inte gå till så – men i verkligheten är det så det ser ut.

Försäkringskassan är dessutom pinsamt snål mot sina kunder. På hemsidan finns ingen vägledning om vart man vänder sig om man är missnöjd.

Däremot ges löften om en bättre framtid.

I slutet av året ska kunderna kunna ringa till kassan – och få ett svar. Hipp, hipp, hurra!

Samtidigt ska kunden på hemsidan kunna få information om vilka beslut som är fattade om honom eller henne – och när pengarna betalas ut. Yippee!

Om 103 dagar är året slut.

Hinner kassan?

Fan tro’t.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM