Från transport av folk och gods till lyxlägenheter

Peter Norman.

avPeter Kadhammar

KOLUMNISTER

Statliga företaget Jernhusen bygger 19 lyxlägenheter mitt emot Stockholms Central. De blir något vi ­aldrig sett förut: ”inte bara ett boende, det är en livsstil ... privata terrasser, ­andra har egna vinterträdgårdar ... en köpstark, urban målgrupp som uppskattar en exceptionell servicenivå ... de bästa materialen ... skräddarsydda lösningar...”

Syndafloden av floskler är hämtat ur fastighetsmäklarens broschyr. Priset per kvadratmeter blir i genomsnitt 217 000 kronor.

Jernhusen ska vara med och leda den svenska transportsektorn. Bolagets viktigaste uppgift är att främja det kollektiva ­resandet. Det förklarade statsrådet Peter Norman på regeringens vägnar i riksdagen förra året.

”Att bo här är en del av den nya världen”, står det i reklamen för lyxlägen­heterna.

Jernhusen är en avknoppning från gamla Statens Järnvägar som hade upp­giften att med tåg transportera människor och gods, punkt.

Nu är SJ slaktat och uppdelat på en myriad bolag som alla har till uppgift att gå med vinst. Därför har Jern­husen tidigare ­exempelvis sålt mark och blivit delägare i Friends Arena i Solna, vilket förhindrat ­utbyggnaden av järnvägsspår men gett vinst till Jernhusen.

Likt många andra bolag som jagar bra affärer är Jernhusen uppfinningsrikt.

”... man behöver bara ta hissen ner för att torrskodd kunna kliva på Arlanda ­Express och sedan lika torrskodd kunna kliva ut i Tokyo eller LA”.

Det är också mäklarens reklam för lägenheterna. Så visst arbetar Jernhusen i enlighet med regeringens intentioner. Flyget till Los Angeles och Tokyo är ju också kollektivtrafik!

Lägenheterna ligger på toppen av nya hotell Scandic Continental. De som vinner budgivningen om boendet med ”en internationell och gränslös känsla ... en kontinental livsstil” kan få hjälp med rena handdukar, byta lakan, room service och parkering. Man kan benämna det kollektivboende i likhet med kollektivtrafiken till LA.

Mäklaren skickar just ett sms och berättar att de 19 lägenheterna blivit 18. En köpare slog ihop två. ­Högsta priset är nu 260 000 kronor per kvadratmeter.

När jag noterat ­detta går jag in på SJ:s hemsida för att kolla om tågen går i tid. Det går inte att söka trafikinfor­mation på grund av tekniska störningar.

ARTIKELN HANDLAR OM