Lena Mellin

Jobben och vägarna viktigare än klimatet​​

Därför struntar regeringen i kritiken mot Cementalagen​

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Det här kommer säkert uppfattas som ett grovt och osakligt påhopp.

I EU slåss Sverige med stark röst för att lag ska gälla.

Men här hemma är jobben och vägarna viktigare.

Nyligen sågade lagrådet ett förslag från regeringen som skulle rädda Cementas drift på Gotland i ytterligare åtta månader jäms med fotknölarna.

Men regeringen struntar i stort sett i kritiken mot den tillfälliga förändringen av miljöbalken. Med lättare korrigeringar läggs lagförslaget på riksdagens bord.

Vad det handlar om är Cementas brytning av kalksten på Gotland. Den ingår i tre fjärdedelar av all cement som används inom landet.

Kalkbrottet i Slite.
Kalkbrottet i Slite.

Lagrådet menade att lagförslaget, som ska möjliggöra fortsatt drift för Cementa, bland annat saknar stöd i grundlagen.

Men regeringen tar alltså lätt på kritiken och lägger efter smärre förändringar av undantagslagen fram den till riksdagen. Den kommer, såvitt man nu kan bedöma rösta ja till den.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) motiverar den uppseendeväckande dövheten för lagrådets synpunkter med att situationen är mycket allvarlig. 100 000-tals varsel inom byggindustrin hotar utan cement med kalksten från Slite, säger han.

Bostads-, väg- och järnvägsbyggen skulle tvärstanna samma dag som det nuvarande brytningstillståndet går ut sista oktober. Det skulle bli kaos, förstod man.

Regeringen tar med andra ord större hänsyn till jobben och byggbolagen än till klimatet skulle man lite tillspetsat kunna säga. Eller i det här fallet en alltför illa underbyggd tillståndsansökan från Cementa. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i somras att de inte kunde ta ställning till deras ansökan om förlängt tillstånd för klakbrytning eftersom de inte beskrivit effekterna på det snålt tilltagna grundvattnet på Gotland tillräckligt grundligt och detaljerat.

Man kan förundras över regeringens höga profil i EU-sammanhang. Rättstatens principer ska följas, har Sverige hävdat med emfas när det gäller exempelvis Polen och Ungern.

Men ibland kan alltså även den svenska regeringen tillåta sig att runda hörn och vrida och vända på lagen för syften som passar den.

Stadsråd vid en presskonferens.
Stadsråd vid en presskonferens.

Lagrådet hade följande synpunkter på regeringens lagförslag för att rädda produktionen på Gotland:

  • Lagförslaget gynnar ett enskilt företag vilket det inte får göra. Regeringen håller inte med.
  • Remisstiden på lagförslaget, ett par dagar, var alltför kort. Regeringen håller med om att det var bråttom, men att tiden ändå var tillräcklig.
  • Lagförslaget har kommit till för att korrigera en dom i Mark- och miljööverdomstolen vilket är illavarslande. Riksdagen stiftar lagarna, domstolar tolkar dem. Regeringen håller inte med.

Avsikten med förslaget är att Cementa ska kunna bryta kalk under ytterligare åtta månader. Företaget har inte brutit all kalk de fick tillstånd till i sin förra tillståndsprovning. Så mycket som tas ut under ungefär åtta månader återstår.

Under tiden ska Cementa lämna in en ny ansökan om att förlänga tillståndet för kalkbrytning. I första hand i tre till fyra år, i andra hand för ytterligare 20 år.

Klimatminister Per Bolund (MP) konstaterade att situationen är allvarlig. Och att ansvaret ligger på den sökande, alltså Cementa.

Jovisst. Men nu har ju regeringen tagit över ansvaret för att Cementa lämnat en slarvig ansökan. Eller hur?

Utan den tillfälliga ändringen av miljöbalken skulle brytningen stoppats om drygt en månad.
 

Fotnot: Lagrådet är en grupp jurister som granskar att regeringens lagförslag står i överensstämmelse med annan svensk lagstiftning och andan i den.


Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Demoskops undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällsfrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE