Mejla

Wolfgang Hansson

Trumfade politiska hänsyn över medicinska fakta vid vaccinstopp?

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Är det politiska hänsyn snarare än medicinska fakta som ligger bakom stoppet av Astra Zenecas vaccin?

När Tyskland beslöt sig för att pausa vaccinet fruktade länder som Italien, Frankrike och Spanien att de skulle framstå som oförsiktiga om de inte följde efter.

Innan dess såg de en vaccinpaus som en oacceptabel risk mitt i en ny svår smittvåg.

Låg liknande mekanismer bakom Sveriges tvärvändning?

Det var Tysklands beslut att pausa Astra Zenecas vaccin som resulterade i en dominoeffekt inom EU. Enligt New York Times var det efter att Tysklands hälsovårdsminister ringt sin italienska kollega som även Italien beslöt att tillfälligt pausa vaccinet. Frankrike, Spanien, Sverige med flera följde också efter.

Fram till dess hade ländernas regeringar försäkrat sina medborgare om att det svensk-brittiska företagets vaccin var säkert. Men nu blev både Italiens premiärminister Mario Draghi och Frankrikes president Macron oroliga för att de inför sina befolkningar skulle framstå som oförsiktiga ifall de inte också pausade.

Något de skulle kunna bli straffade för av väljarna.

Chefen för Italiens folkhälsomyndighet kallar beslutet rent politiskt. Ordföranden för Spaniens vaccinationsorganisation hävdar att "överdriven försiktighet" smittar mellan EU-länderna, enligt nyhetsbyrån AP.

Tajmingen av beslutet är extra olycklig. Italien, Frankrike och många andra EU-länder befinner sig mitt i en tredje våg av smitta som drar över kontinenten. Att då pausa vaccineringen med ett av de få tillgängliga vaccinerna innebär per automatik att fler människor kommer att smittas, insjukna och i slutändan dö.

Fortfarande är det ett litet antal EU-länder som vägrar pausa vaccinet med hänvisning till att fördelarna vida överväger riskerna. Belgiens hälsominister säger att det vore "oansvarigt" att stoppa vaccinet.

Tisdagen, 16 mars. Vaccinet från Astra Zeneca stoppas i land efter land i Europa.
Tisdagen, 16 mars. Vaccinet från Astra Zeneca stoppas i land efter land i Europa.

Går emot expertmyndighet

Besluten om att pausa Astra Zenecas vaccin kom trots att den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, hela tiden sagt att vaccinet är säkert och att det inte finns några bevis för att vaccinet orsakat de fåtal fall av ovanliga blödningar och blodproppar som inrapporterats men att man gör en fördjupad granskning.

Det är andra gången på kort tid som enskilda EU-länder går emot EMA:s rekommendationer angående Astra Zenecas vaccin. EMA har hela tiden hävdat att vaccinet kan användas på hela den vuxna befolkningen. Trots det beslöt ett antal länder, däribland Sverige, att inledningsvis inte ge vaccinet till personer över 65 år. Något man efter en månad ändrade när rapporter från Storbritannien visade att vaccinet tvärtom gav extra bra skydd till de äldsta.

Nu skapar det åter förvirring att EMA säger en sak och EU-länder gör en annan.
Att det kan bli så beror främst på att hälsofrågor är nationella frågor där länderna bestämmer själva. Men resultatet är att EU:s svar på pandemin framstår som rörigt även när de gäller vaccinerna där man ju beslutat att samarbeta.

Vi vet ännu inte exakt hur det svenska beslutet fattades. Anders Tegnell talade i går lite diffust om att nya uppgifter kommit in sent på måndag eftermiddag. Men gick inte in på vilka kontakter som togs med regeringen. Hade samma beslut fattats om inte Tyskland pausat vaccinet?

Stärka tilltron

Avvägningen mellan möjliga svåra biverkningar av ett vaccin och nyttan av att vaccinera är inte enkel. Men det finns ett pris att betala även för vad de som pausat vaccinet kallar "försiktighetsåtgärd". Resultatet blir att vaccineringen skjuts framåt och därmed också människors skydd mot covid-19. Antalet extra dödsfall beror på hur länge stoppet varar.

Flera liknande fall av ovanliga blödningar och blodproppar har rapporterats i USA efter vaccinering med Modernas och Pfizers vacciner. enligt New York Times. Utan att myndigheterna där stoppat vaccineringen.

En förklaring till EU-ländernas agerande är att man genom sin åtgärd hoppas stärka tilltron till vaccinerna. Men risken är att det blir precis tvärtom. Så blev det efter att länder beslutat att inte ge Astra Zenecas till de över 65. När man väl ändrade sig var skadan redan skedd och förtroendet naggat i kanten. Samma sak riskerar att ske denna gång även om EMA ger klartecken när de eventuellt fattat ett beslut på torsdag.

Astra Zenecas vaccin kommer inte att stå särskilt högt i kurs bland de som står på tur att få en spruta. Särskilt inte de under 60 år som inte riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19. Något som i slutändan kommer att slå mot möjligheterna att uppnå flockimmunitet.

Publisert:

LÄS VIDARE