Vi utreder ihjäl kvinnomorden

KOLUMNISTER

Är fallet Lotta Rudholm en milstolpe?

Det som behövde hända för att rättssamhället på allvar ska börja bekämpa våld i nära relation?

Vad som måste göras är välkänt - sedan länge.

Kunskap finns, högarna växer med rapporter, utredningar och förslag  - och det blir sämre. Vi utreder ihjäl frågan?

Det sitter fast.

Jag tänker att i vägen står kultur inom polisen och åklagarmyndigheterna, myter om hur det "är", och med stora olikheter i Sverige.

Hur ska vi annars förstå att polisen i Kronoberg lyckas dubbelt så bra som kollegorna i Blekinge?

Det har jag lärt av Brottförebyggande rådets utmärkta granskning från 2008, där man detaljstuderade fyra polismyndigheter.

I förbifarten avlivas en myt.

Ur rapporten:

"Det är en spridd uppfattning att kvinnans medverkan är den mest avgörande faktorn för att mannen ska kunna knytas till brottet."

Men - viktigare är stödbevisning, gärna filmade vittnesförhör. Och varför har småländska poliser och åklagare så mycket bättre på det jämfört med kollegorna i angränsande Blekinge?

Några märkvärdigheter är det inte: Engagerade poliser som arbetar snabbt och förhör många vittnen lyckas bäst.

Alltså; en kultur.

För övrigt är detta klarlagt om igen, i lika utmärkta utredningen från förra året, i av statsrådet Åsa Ringnér beställda förslaget till nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor.

Utredarna noterar rätt mycket gnäll från poliser och åklagar, om hur svårt jobbet är:

Ur texten:

"Ansvar läggs ibland på brottsoffret i stället för att belysa om polis eller åklagaren kunde ha agerat annorlunda eller gjort mer i det enskilda fallet."

Och utredarna sätter fingret på en grundbult:

"Enligt många poliser och åklagare är statusen i arbete med utredningar om våld mot kvinnor fortfarande låg inom rättsväsendet".

Jag tänker med sorg på hur mycket resurser som lagts på att om och om igen utreda brott i nära relation för att den aktuella ministern hållit högtidstal om "viktig fråga".

Vad hände förresten med de 50 förslagen från regeringens särskilde samordnare Carin Götblad för två år sedan?

Jag tänker även att under de nu åtta år jag granskat kvinnomord har det aldrig blivit en nationell skandal när en kvinna först bett om hjälp och sedan slagits ihjäl av en före detta pojkvän.

Nu talar hela Sverige om Lotta Rudholms död.

ARTIKELN HANDLAR OM